Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Vàm Láng: Thực hiện thị trấn kiểu mẫu trong Quản trị và Hành chính công
24/01/2022

Thị trấn Vàm láng là 1 trong 3 đơn vị được UBND huyện Gò Công Đông chọn thực hiện thị trấn kiểu mẫu trong Quản trị và Hành chính công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021.

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công là bộ chỉ số đo lường và đánh giá tính hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công, dựa trên kết quả khảo sát lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công của thị trấn.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện hiệu quả quản trị và hành chính công là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nên mỗi cán bộ, công chức không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Năm 2021, UBND thị trấn Vàm Láng tập trung chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện Quyết định số 1915 của UBND tỉnh Tiền Giang về ban hành bộ khung tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn kiểu mẫu trong Quản trị và Hành chính công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Qua triển khai, quán triệt, tuyên truyền nhận thức về chủ trương và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động được nâng lên, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến để bổ sung hoàn thiện các hoạt động, quy trình phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Đã tổ chức được 07 cuộc, với 237 lượt cán bộ, công chức và nhân dân tham dự lồng ghép vào các buổi đọc báo sáng tại đơn vị và trong các lần họp dân, tiếp xúc cử tri. Ngoài ra còn tuyên truyền trên Đài truyền thanh 2 lượt/tháng.

Qua quá trình triển khai thực hiện 8 tiêu chí trong Bộ khung đánh giá của tỉnh, Thị trấn Vàm Láng và khu phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân ngày càng sinh động, đi vào chiều sâu; gần gũi, sát với tình hình thực tế của địa phương; đã cải thiện tình hình người dân tham gia các cuộc họp do thị trấn và khu phố tổ chức, đạt từ 70% trở lên.

Bên cạnh đó, Vàm Láng thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp xây dựng công trình công cộng ở địa phương. Từ đó nhân dân thấy được lợi ích của các công trình trong việc phát triển kinh tế của mình mà đồng lòng hưởng ứng. Khi thực hiện đường công cộng Nhà nước và nhân dân cùng làm, thị trấn đã vận động 100% người dân có liên quan tuyến đường đều đóng góp để thực hiện và có 70% người dân tham gia giám sát việc xây dựng công trình công cộng nên thời gian và tiến độ chất lượng công trình công cộng được đảm bảo.

Việc cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật trong nhân dân luôn thực hiện công khai đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy chế. Trong năm 2021, đã tổ chức được 20 cuộc chuyên sâu với hơn 561 lượt người tham gia, trên 50 cuộc họp lồng hép các cuộc họp chi hội, tổ hội đoàn thể và họp tổ nhân dân tự quản. Ngoài ra, còn tổ chức tuyên truyền trên Đài truyền thanh về các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy chế mới. Đặc biệt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn tổ chức công khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên rà soát cập nhật văn bản mới… Qua công tác công khai, minh bạch đã góp phần tạo được sự tin tưởng của nhân dân đối với công tác của chính quyền địa phương, đồng thời cũng góp phần tạo được sự phản ánh, đóng góp ý kiến của người dân tham gia xây dựng chính quyền ngày càng thân thiện với nhân dân.

Thị trấn Vàm Láng thực hiện tốt các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, tham nhũng, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; công tác công khai, minh bạch theo đúng hướng dẫn của cấp trên và đảm bảo theo quy định, quy chế đề ra. Ngoài ra, còn công khai kế hoạch mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện việc mua sắm theo đúng các quy định tài chính hiện hành….

Ủy ban nhân dân thị trấn Vàm Láng xây dựng Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và của tổ chức công dân định kỳ tại trụ sở cơ quan; bố trí phòng tiếp công dân, sổ ghi chép, lịch tiếp công dân… Duy trì công tác tự kiểm tra, giám sát việc giải quyết những vấn đề kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và hiện tượng tiêu cực tham nhũng, sách nhiễu trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và giải quyết công việc hàng ngày.

Song song đó, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thị trấn được triển khai thực hiện nghiêm, nhằm đem lại hiệu quả thiết thực, hướng đến chất lượng phục vụ nhân dân. Nổi bật là: tổ chức kiểm soát thủ tục hành chính và rà soát đánh giá thủ tục hành chính, làm cơ sở cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện đảm bảo có chất lượng, hiệu quả; công tác rà soát thủ tục hành chính đi vào thực chất, giảm thời gian giải quyết nhiều thủ tục và được áp dụng thực hiện trên thực tế. Hàng năm, Vàm Láng đều là một trong những đơn vị dẫn đầu trong kết quả thực hiện chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện.

Hiện thị trấn Vàm Láng đang thực hiện 37 lĩnh vực thủ tục hành chính với 192 thủ tục. Trong đó, liên thông tỉnh là 47 thủ tục; liên thông huyện là 15 thủ tục; áp dụng chung là 11 thủ tục và cấp xã thực hiện là 119 thủ tục. Đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính được kiện toàn, củng cố đáp ứng yêu cầu công việc đề ra. Bộ phận một cửa thực hiện tốt việc hướng dẫn, cũng như bổ sung hồ sơ bằng phiếu hướng dẫn rất thuận tiện cho người dân. Trong năm 2021, Vàm Láng đã tiếp nhận và giải quyết 780 hồ sơ sớm hẹn, trong năm không nhận sự phản ánh, kiến nghị của người dân đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Việc cung ứng dịch vụ ngày càng hoàn thiện, tốt hơn đối với công tác phục vụ nhân dân như: công tác y tế, công tác giáo dục: chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học; tỷ lệ hộ dân có điện đạt 100% và đảm bảo cung cấp điện phục vụ kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Hiện tại thị trấn Vàm Láng có 95% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 65% hộ sử dụng nước sạch đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện về công trình cấp nước bền vững. Đường giao thông đã được xây dựng, sửa chữa nâng cấp ngày càng thông thoáng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại dễ dàng; cảnh quan môi trường dần được khắc phục và mở rộng các mô hình tạo cảnh quan xanh- sạch- đẹp, an toàn ở 7 khu phố. Mặt trận, các đoàn thể thường xuyên vận động người dân tham gia đăng ký lấy rác, không gây ô nhiễm môi trường; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; tổ chức thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật .v.v…

Hiện nay, Vàm Láng có trên 60% người dân thực hiện truy cập lấy các thông tin chỉ dẫn và biểu mẫu hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; có 7/7 khu phố đáp ứng nhu cầu sử dụng điện thoại cố định; di động; kết nối internet hộ gia đình và dịch vụ internet công cộng tốc độ cao để phục vụ nhu cầu người dân….

Nhìn chung, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên trong thực hiện thị trấn kiểu mẫu trong Quản trị và Hành chính công, nhất là có sự hướng dẫn tận tình của bộ phận chuyên môn cấp huyện, đã giúp cho công tác triển khai thực hiện kịp thời, nhằm tăng tính hiệu quả hoạt động, cũng như công tác phục vụ nhân dân và cán bộ công chức thị trấn. Ủy ban nhân dân thị trấn Vàm Láng đã xây dựng kế hoạch cụ thể, cũng như phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cán bộ, công chức thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí; bên cạnh đó, có sự giám sát của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ. Cuối năm 2021, huyện thẩm định, đánh giá các tiêu chí thị trấn kiểu mẫu của Vàm Láng đều đạt.

Có thể nói, Vàm Láng được UBND huyện và tỉnh chọn xây dựng thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công đúng với tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn. Nhờ vậy, Vàm Láng ngày càng thực hiện nề nếp, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, lối sống tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính quyền ở cơ sở….

                                                                                                                                  Lê Hằng

Liên kết Liên kết