Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
16/12/2021

Ngày 14/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể:

Đại biểu HĐND huyện bầu các chức danh tại kỳ họp thứ nhất , nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định số 1861/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Quyết định số 1862/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Lưu Thị Hồng Anh - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông, nhiệm kỳ 2016-2021 và bà Lê Hồng Tâm - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

 

                                                                                                 Lương Giàu

Liên kết Liên kết