Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

TT Vàm Láng: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân.
24/06/2021

nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo sự thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính. 6 tháng đầu năm 2021, UBND thị trấn tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên, PBGDPL trên địa bàn thị trấn Vàm Láng đã từng bước đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả nhất định góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống của người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Ngay đầu năm, UBND thị trấn Vàm Láng ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021. Chỉ đạo cán bộ đầu mối thực hiện tốt các quy định về niêm yết, công bố, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. Bố trí cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính là công chức Văn phòng-Thống kê và thực hiện chi chế độ hỗ trợ theo quy định.

Niêm yết lịch tiếp công dân của lãnh đạo, bảng nội quy cơ quan, quy trình tiếp nhận hồ sơ ở vị trí thích hợp để người dân tiện liên hệ công tác. Trong 6 tháng đầu năm 2021 UBND thị trấn chưa nhận được đơn phản ánh về thủ tục hành chính.

Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, không gây phiền hà trong nhân dân. Ủy ban nhân dân thị trấn Vàm Láng luôn thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng trình tự và thời gian theo quy định, không có hồ sơ tồn đọng, rút ngắn thời gian cho nhân dân.

6 tháng đầu năm, UBND thị trấn Vàm Láng tiếp nhận và giải quyết 674 hồ sơ thủ tục hành chính (trong đó hồ sơ trực tuyến là 635 hồ sơ), 05 lĩnh vực, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) áp dụng biểu mẫu đúng quy định. Tất cả các hồ sơ được giải quyết đúng hạn theo quy định. Tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 của thị trấn ngày càng được nâng cao, cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2021 có trên 99% hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua hệ thống một cửa điện tử.

UBND thị trấn bố trí phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở làm việc UBND thị trấn, diện tích khoảng 59m2, thoáng mát, sạch sẽ, có bố trí ghế ngồi chờ cho người dân, tổ chức đến giao dịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi đến liên hệ giải quyết hồ sơ. Đồng thời thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, kịp thời cập nhật niêm yết đầy đủ và thực hiện theo các văn bản thủ tục hành chính mới.

Tại bộ phận TN&TKQ cấp xã đã tiếp nhận và đã giải quyết 868 hồ sơ (trong đó có 154 hồ sơ về đất đai), có 714 hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến, tỷ lệ 82,26%; tất cả các hồ sơ được giải quyết đúng hạn theo quy định.

Thường xuyên quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Không uống rượu bia trong giờ làm việc; Thực hiện nghiêm chế độ hội họp trong hoạt động của cơ quan Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng hội nghị, cuộc họp và tiết kiệm thời gian. Sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần toàn thể cán bộ, công chức tham gia dự chào cờ, đọc báo trước trụ sở,100% cán bộ, công chức đeo thẻ chức danh trong giờ làm việc.

 Ủy ban nhân dân thị trấn tiếp tục cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo trang thiết bị cho hoạt động của cơ quan. Hội đồng nhân dân, Ban thanh tra nhân dân thị trấn tổ chức giám sát công tác tiếp dân, việc công khai các công trình giao thông nông thôn, các khoản nhân dân đóng góp, kiểm tra việc công khai thu chi ngân sách thị trấn, công tác trợ cấp gia đình chính sách.

Tăng cường thực hiện việc ký số cá nhân, gửi và nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Hộp thư điện tử công vụ được sử dụng thường xuyên để trao đổi thông tin công vụ, Có 22 cán bộ, công chức thị trấn được cấp tài khoản hộp thư điện tử riêng và sử dụng thường xuyên.

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, sử dụng có hiệu quả các phần mềm như: quản lý CB,CC, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý đất đai; phần mềm hộ tịch, phần mềm một cửa điện tử và các phần mềm ứng dụng khác.

Vàm Láng tiếp tục duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong công tác giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thị trấn; Tiếp tục tuyên truyền nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị hành chính công (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) .... để người dân và doanh nghiệp biết rõ hơn về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm của UBND huyện, các phòng chuyên môn nghiệp vụ của huyện, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy - UBND thị trấn, sự nỗ lực của cán bộ, công chức thị trấn đối với công tác cải cách hành chính tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, người dân đến giải quyết thủ tục hành chính được hướng dẫn cụ thể, giải quyết theo quy trình và đúng thời gian quy định nên được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Cán bộ công chức thị trấn Vàm Láng thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND thị trấn và các văn bản của cấp trên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và sử dụng thời giờ làm việc hợp lý, nâng cao hiệu quả công việc được giao.  

                                                                          Lê Hằng

Liên kết Liên kết