Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Trong quý 2, trên địa bàn huyện tiếp nhận và giải quyết 5.929 hồ sơ của tổ chức, công dân
27/06/2021

Trong quý 2, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện là 5.929 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến). Số hồ sơ đã giải quyết là 5.830 hồ sơ  (trong đó: số hồ sơ giải quyết trước hạn: 3.615 hồ sơ, đúng hạn: 2.116 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết: 99 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn) Đến nay, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện là 319 thủ tục hành chính (có 178 thủ tục mức độ 3 và 141 thủ tục mức độ 4), trong đó huyện 227 thủ tục, xã 92 thủ tục Trong quí 2, huyện không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, về hành vi hành chính.

Thực hiện triển khai đầy đủ, kịp thời các bộ thủ tục mới được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố và niêm yết, công khai bộ thủ tục hành chính đầy đủ, kịp thời trước trụ sở các cơ quan, đơn vị và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận Một cửa) theo từng lĩnh vực, từng loại danh mục hồ sơ rõ ràng, thuận tiện, dễ quan sát tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân có thể tìm hiểu được các thủ tục liên quan đến công việc của mình. Bên cạnh đó, việc thực hiện đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện thông qua biểu mẫu đánh giá, chức năng này được tích hợp sẵn trên Hệ thống dịch vụ công của tỉnh cho phép người dân có thể thực hiện đánh giá một cách thuận lợi. Qua đó tạo sự đồng thuận trong dân, giảm bớt thủ tục hành chính, hạn chế thấp nhất sự phàn nàn của tổ chức, công dân và doanh nghiệp đối với cán bộ thực thi công vụ; thực hiện dân chủ góp phần cải cách bộ máy hành chính ở địa phương.

                                    Nhật Lam

 

Liên kết Liên kết