Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thị trấn Tân Hòa: 2 năm liền dẫn đầu chuyên đề thi đua cải cách hành chính (2020-2021)
24/01/2022

Thị trấn Tân Hòa là Trung tâm phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của huyện GCĐ, là đô thị văn minh. Trong thực hiện chuyên đề thi đua cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, thị trấn Tân Hòa là đơn vị tiếp tục xếp hạng nhất trong huyện. Đây là năm thứ 2 liên tiếp (2020-2021) Tân Hòa dẫn đầu phong trào chuyên đề thi đua cải cách hành chính trong toàn huyện.

Thị trấn Tân Hòa xác định đẩy mạnh Công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH ở địa phương. Nhận thức điều đó, năm 2021, Đảng bộ, chính quyền thị trấn Tân Hòa đã tập trung lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh CCHC trên nhiều lĩnh vực hoạt động, không ngừng củng cố, nâng chất nhiệm vụ ngày một hiệu quả hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển; đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông nhằm giải quyết cơ bản mối quan hệ giữa nhà nước với công dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

  Để công tác cải cách đạt hiệu quả, công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, trong năm 2021 UBND thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ VN và các ban, ngành đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC với nhiều hình thức như: tuyên truyền qua các cuộc họp báo tuần cho cán bộ, công chức thị trấn, khu phố, tổ dân phố nắm rõ thực hiện; tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc họp dân khu phố, tuyên truyền thông qua hệ thống pano, áp phích …. Cùng với đó, kịp thời niêm yết, đầy đủ các thủ tục hành chính mới được UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp thị trấn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo từng lĩnh vực rõ ràng, thuận tiện, dễ quan sát tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân có thể tìm hiểu được các thủ tục liên quan đến công việc của mình.

Ngoài ra, UBND thị trấn còn cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước CCHC.

Năm qua, Tân Hòa thực hiện nghiêm túc, các yêu cầu về thủ tục hành chính theo chương trình CCHC của huyện và tỉnh. Kiện toàn tổ chức bộ máy của UBND thị trấn, nhất là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác giải quyết hồ sơ, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, không gây phiền hà trong nhân dân.

Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị trấn niêm yết đầy đủ 187 thủ tục hành chính, trong đó có 122 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi tiếp cận, tìm hiểu về thủ tục hành chính cũng như liên hệ giải quyết công việc.

Trong năm qua, thị trấn Tân Hòa đã tiếp nhận và giải quyết 1719 hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và giải quyết đúng hẹn 100%. Để việc thực hiện trả kết quả cho người dân được thuận lợi, UBND thị trấn đã đầu tư phòng giao dịch một cửa riêng, với đầy đủ các trang thiết bị như máy tính, máy in, tủ đựng hồ sơ, tài liệu, máy scan nộp hồ sơ trực tuyến … 

Có thể nói, hoạt động một cửa ở thị trấn Tân Hòa ngày càng đi vào nề nếp, giải quyết tốt nhu cầu giao dịch của nhân dân, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức thường xuyên được quan tâm nhắc nhở, uốn nắn kịp thời không để xảy ra phản ánh của người dân. Bên cạnh đó, Tân Hòa còn thực hiện niêm yết thông tin đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị trấn, đồng thời in vào mặt sau của Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi có ý kiến, kiến nghị về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính hoặc về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động CCHC cũng được UBND thị trấn đẩy mạnh. Hiện, UBND thị trấn tiếp tục cải tiến và duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2021

Đạt được kết quả như trên là nhờ vào sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo thị trấn Tân Hòa; sự hỗ trợ, hướng dẫn về công tác chuyên môn của các ban ngành huyện, sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong việc thực hiện Chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2021. Từ những phấn đấu, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ công chức, viên chức nên trong năm 2021 Tân Hòa tiếp tục duy trì thành quả và đã đạt hạng nhất trong toàn huyện về Chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”.

                                                                       Lê Hằng

Liên kết Liên kết