Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kho bạc Nhà nước Gò Công Đông triển khai ứng dụng “ cảnh báo rủi ro ” cho các đơn vị giao dịch.
15/11/2021

         Nhằm tằng cường công tác quản lý sử dụng ngân sách nhà nước. Kho bạc Nhà nước(KBNN) Gò Công Đông  đã tiến hành sớm, triển khai nhanh chủ động thực hiện các giải pháp để nhanh chóng cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro tại các đơn vị giao dịch trên địa bàn.

          Ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN là các ứng dụng rất hữu ích, cung cấp thông tin trực tiếp qua thiết bị di động ( ứng dụng công nghiệp Mobility) giúp chủ tài khoản và kế toán trưởng đơn vị giao dịch nhận Email thông báo kết quả xử lý hồ sơ; tình hình biến động số dư tài khoản của đơn vị sử dụng ngân sách tại Kho bạc Nhà nước ; trạng thái xử lý giao nhận hồ sơ, chứng từ yêu cầu thanh toán, giấy rút tiền mặt của đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình giao dịch với KBNN. Qua đó, phòng ngừa, hạn chế những rủi ro có thể xảy ra cho đơn vị.

Nhận thức tầm quan trọng của việc cảnh báo rủi ro trong công tác quản lý,sử dụng NSNN, ngay sau Công văn số 3862/KBNN-CNTTngày 02/08/2019 của KBNN về việc triển khai ứng dụng Cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN trên phạm vi rộng. KBNN Gò Công Đông đã ban hành Công văn số 56/KBGCĐ ngày 19/4/2021 của KBNN Gò Công Đông V/v Tăng cường triên khai các giải pháp phòng ngừa rủi ro trong kiểm soát chi NSNN Gởi UBND huyện và các đơn vị giao dịch về việc triển khai Ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN đến tất cả đơn vị giao dịch tại KBNN. Kho bạc phát động phong trào thi đua trong công chức kho bạc trong việc vận động các đơn vị sử dụng ngân sách tham gia cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro. Từng giao dịch viên phụ trách các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện hướng dẫn cài đặt ứng dụng cho đơn vị, cử giao dịch viên, cán bộ phụ trách tin học đến đơn vị hướng dẫn cài đặt và sử dụng cho đơn vị giao dịch. Đến nay đã có 100 % các đơn vị sử dụng ngân sách tham gia cài đặt cảnh báo rủi ro kiểm soát chi NSNN. Qua đó, đã giúp các đơn vị giao dịch trong việc tham gia sử dụng dịch vụ công KBNN và các ứng dụng “ Cảnh báo rủi ro”.

         Sau khi thực hiện ứng dụng, các đơn vị giao dịch đã đánh giá cao trách nhiệm KBNN trong việc giúp đơn vị phòng ngừa các rủi ro, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước./.

                                

                                                                                                                Nguyễn Văn Tài

Liên kết Liên kết