Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện.
03/01/2022

Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2026, thực hiện Nghị quyết HĐND huyện và các chương trình, kế hoạch đề ra từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn. Nhìn chung, trong năm hoạt động thuận lợi, triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiến độ, xây dựng nông thôn mới nâng cao được tập trung thực hiện theo lộ trình; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai kịp thời. Chủ động triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó trước tình hình xâm nhập mặn; thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được huyện tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo thực công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để mọi người nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe chính bản mình, gia đình và cộng đồng xã hội.

Nông dân thu hoạch rau

Tuy nhiên, trong quý 3/2021 trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đã tác động lớn đến kinh tế xã hội của huyện, tạm dừng một số lĩnh vực, tiêu thu nông sản gặp khó khăn, thương mại dịch vụ giảm, giá cả biến động, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội... Nhưng với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, điều hành linh hoạt của UBND huyện, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân đã phấn đấu đưa toàn huyện chuyển sang trạng thái bình thường mới như vừa phòng chống dịch, vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

 Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: giá trị sản xuất năm đạt 6.106 tỷ đồng, đạt 96,91%, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng cây lương thực có hạt đạt 307.635 tấn (trong đó: lúa 117.683 tấn, đạt 111,8% kế hoạch, tăng 22.916 tấn so cùng kỳ); đàn gia súc, gia cầm đạt 100%, nhiều mô hình, dự án khuyến nông phát triển sản xuất tổ chức liên kết theo chuỗi sản phẩm từ khâu sản xuất đến thị trường được triển khai thực hiện. Đề án phát triển cây thanh long tỉnh Tiền Giang đến năm 2025” được triển khai thực hiện, qua đó thành lập 01 HTX thanh long Kiểng Phước 10,25ha; sản lượng thủy sản đạt 90,4% chưa đạt so kế hoạch (tăng 164 tấn so cùng kỳ). Trong năm, ngành chăn nuôi của huyện gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cả biến động bất thường. Huyện đã ra mắt 2 xã nông thôn mới nâng cao là Bình Nghị và Tân Tây, nâng tổng số toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, giá trị tổng sản lượng toàn ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2021 là 1.225 tỷ đồng, giảm 0,93% so cùng kỳ năm 2020. Cụm công nghiệp Gia Thuận 1 đã thu hút 01 nhà đầu tư: Nhà máy Global Running có tổng vốn đầu tư là 1.155 tỷ đồng, với diện tích là 10,4 ha, hiện đang đưa vào hoạt động giai đoạn 1 với 1.200 công nhân. Dự án Điện gió Tân Phú Đông 2 và một phần dự án Tân Phú Đông 1 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hòa lưới điện Quốc gia. Cụm công nghiệp Gia Thuận 2, hoàn thành các thủ tục, dự kiến giải ngân trong tháng 01/2022.

Cơ sở sản xuất nước tương đạt chuẩn OCOP

Về phát triển lĩnh vực thương mại – dịch vụ giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số chợ truyền thống đóng cửa tạm ngưng hoạt động do đó giảm công suất từ 20-40%; tổng mức hàng hóa bán lẻ cả năm đạt 2.869 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương đến ngày 15/12/2021 được 74.718/81.800 triệu đồng, đạt 91,34% KH. Trừ tiền sử dụng đất 56.277/56.800 triệu đồng, đạt 99,08% KH.

Phát triển 12 doanh nghiệp, đạt 52,2%KH. Nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn hiện nay là 233 doanh nghiệp, hiện các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động tương đối ổn định trong giai đoạn phục hồi sản xuất

Nhìn chung, tuy do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài làm ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế-xã hội huyện. Tuy nhiên, cùng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự điều hành linh hoạt của UBND huyện thực hiện các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn để đạt kết quả trên.

Nhật Lam

Liên kết Liên kết