Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông kêu gọi – xúc tiến đầu tư- các dự án đầu tư
29/12/2019

​Trên cơ sở xác định tiềm năng thế mạnh của địa phương, thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp hổ trợ của các ngành các cấp và sự quyết tâm của địa phương có thể nói rằng huyện đã cơ bản hoàn thành giai đoạn chuẩn bị nền tảng cho chiến lược phát triển kinh tế -xã hội đặc biệt là kinh tế biển đến năm 2020, định hướng đến 2030. Đến nay địa phương đã có một hạ tầng  đủ tốt, đồng thời có đầy đủ cơ sở pháp lý cho sự đầu tư phát triển thông qua các quy hoạch được xây dựng và phê duyệt  (quy hoạch chung xây dựng công nghiệp khu vực Gò Công, quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái biển Tân Thành,  các quy hoạch chung xây dựng đô thị của thị trấn Tân Hòa, Vàm Láng và xã Tân Tây,  quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội  đến 2020…). Cụ thể thông tin chi tiết các danh mục, dự án mời gọi đầu tư:

DỰ ÁN 8: CÁC DIỆN TÍCH ĐẤT CÒN LẠI DỌC SÔNG SOÀI RẠP

                                   CHƯA CÓ NHÀ ĐẦU TƯ     DỰ ÁN SỐ: 8GCĐ(8)

1.Tên dự án

Các diện tích đất còn lại dọc sông Soài Rạp chưa có nhà đầu tư.

2. Mục tiêu dự án

Đầu tư phát triển công nghiệp: cơ khí, lắp ráp; vật liệu xây dựng; điện tử, điện lạnh, chế biến thủy hải sản; cảng biển; tổng kho căng dầu.

3. Hình thức đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư

4.Quy mô dự án

- Diện tích quy hoạch công nghiệp phần còn lại của huyện Gò Công Đông là 1.224ha.

- Các ngành nghề mời gọi đầu tư:

+ Nhóm ngành công nghiệp cơ khí – lắp ráp. Nhóm ngành công nghiệp cao su (không chế biến mủ) và các sản phẩm plastic. Nhóm ngành SX vật liệu xây dựng. Nhóm ngành điện tử điện lạnh. Nhóm ngành chế biến nông - lâm sản. Nhóm ngành cảng biển, tổng kho xăng dầu, lọc hóa dầu, ...

5. Căn cứ xây dựng dự án

Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng công nghiệp khu vực Gò Công.

6. Địa điểm thực hiện dự án

Phần diện tích dọc sông Soài Rạp từ thị trấn Vàm Láng đến các xã Kiểng Phước, Gia Thuận, Tân Phước,

7. Một số thông tin dự án:

- Đất đai

 

-Kết nối giao thông

- Nguồn điện

- Nguồn nước

- Xử lý chất thải/         nước thải

 

 

- Loại đất: đất công do NNQL, đã được san lắp mặt bằng

- Từ đê kết nối với đường tỉnh 871 và đường tỉnh 871B

- Cung cấp từ lưới đện quốc gia, đảm bảo và ổn định.

- Đảm bảo, có hệ thống nước máy BOO Tiền Giang

- Biện pháp xử lý chất thải: thu gom, xử lý tập trung

- Biện pháp xử lý nước thải: xây dựng HTTN xả vào hệ thống chung.

8. Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư

 Thực hiện Theo  Quyết Định 53/2016/QĐ-UBND Ngày 10/12/2016 Của UBND Tỉnh Tiền Giang về ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định 41/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2016/QĐ-UBND

9. Hiệu quả của dự án

Thu hút đầu tư trong và ngoài địa phương, tạo ra việc làm cho lao động địa phương

 

 

Liên kết Liên kết