Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Chi hỗ trợ trên 17 tỷ đồng người dân khó khăn do đại dịch Covid - 19
21/12/2021

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương và chính sách hỗ trợ ngừng việc; và Quyết định 1910 ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo số liệu của Phòng Lao động –Thương binh và xã hội huyện Gò Công Đông, đến nay huyện đã chi hỗ trợ cho 8.247 đối tượng (trong đó có 495 người bán lẻ vé số, số còn lại là lao động tự do), tổng kinh phí hỗ trợ là 15 tỷ 117 triệu đồng.

Ngoài ra, huyện còn chi hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương cho 630 lao động, với kinh phí gần 2 tỷ 274 triệu đồng. Như vậy tính đến ngày 20/12/2021, Phòng Lao động- Thương binh và xã hội huyện đã chi hỗ trợ cho 8.878 đối tượng với tổng số tiền hỗ trợ là 17 tỷ 390 triệu đồng- giúp người lao động vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Song song đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các ban, ngành đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức 2 đợt vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, tổng số tiền vận động trên 774 triệu đồng, trong đó (đợt 1) vận động được 633.675.000 đồng và (đợt 2) vận động được 140.261.000 đồng.

 

                                                                                                               Lê Hằng

Liên kết Liên kết