Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ thực hiện chính sách hổ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
25/10/2021

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ (Nghị quyết số 116/NQ-CP), Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg) về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ BHTN được kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả, vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện quan tâm thực hiện.

Trong đó, giao Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức thực hiện việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, cụ thể: xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo quy định. Hướng dẫn chi tiết cho người lao động nhận hỗ trợ bằng tiền và giảm mức đóng BHTN cho người sử dụng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo quy định. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ của người lao động bằng các hình thức như trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp IVAN hoặc ứng dụng bảo hiểm xã hội số (VssID); thông qua dịch vụ Bưu chính công ích; trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện. Giải quyết, chi trả kịp thời; công khai, minh bạch các chính sách hỗ trợ cho người lao động. Không yêu cầu thêm hồ sơ, thủ tục, không để vượt quá thời gian thực hiện quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để tuyên truyền, thông tin kịp thời, đầy đủ việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg; tuyên truyền về quyền lựa chọn nhận hỗ trợ và không nhận hỗ trợ của người lao động, người sử dụng lao động. Thường xuyên thông tin nhanh kết quả thực hiện để kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện trong tổ chức thực hiện, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg; xem, xử lý các vấn đề phát sinh để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất cấp trên có hướng giải quyết

Hệ thống Ngân hàng trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động mở tài khoản thanh toán cá nhân (ATM), khuyến khích việc ưu tiên, miễn phí mở tài khoản cho người lao động để nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để thanh toán chuyển khoản chính xác, nhanh chóng, kịp thời đến tay người lao động, góp phần đảm bảo công tác phòng chống, dịch Covid-19 tại địa phương. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, các cơ quan, ngành có liên quan tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định, thủ tục về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg; thông tin, tuyên truyền việc triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ BHTN tại địa phương. Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời theo biểu mẫu hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội; phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ người lao động mở tài khoản ATM trong trường hợp người lao động chưa có tài khoản.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể huyện đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg cho công nhân lao động thông qua các các cấp Công đoàn, đặc biệt là tại các đơn vị sử dụng lao động được hưởng chính sách hỗ trợ từ Quỹ BHTN. Tham gia vận động và giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg trên địa bàn huyện./.

Nhật Lam

Liên kết Liên kết