Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ tập trung chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
12/08/2021

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, mặc dù các cơ quan, ban ngành và địa phương tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn quan tâm trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Theo báo cáo của cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, tính đến ngày 31/7/2021 trên địa bàn huyện có 125.810 người tham gia BHYT chiếm tỷ lệ bao phủ 89,87% dân số (125.810/139.997), giảm 1,36% so với tháng 6/2021 tương đương 1.910 người. Nguyên nhân giảm do thực hiện giãn cách xã hội theo quy dịnh nên hệ thống đại lý thu không tuyên truyền trực tiếp đối tượng có nhu cầu tham gia, các doanh nghiệp cũng dừng hoạt động giảm toàn bộ số lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Theo dự báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thì số người tham gia BHXH, BHYT có nguy cơ giảm tiếp. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT năm 2021 tỉnh giao, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung trọng tâm.

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: nhiệm vụ quan trọng hiện nay là ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuy nhiên cần phải có sự phân công nhiệm vụ cơ bản hài hòa, hợp lý đảm bảo vừa thực hiện chống dịch vừa đảm bảo phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sông nhân dân, đặt biệt là công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT nhằm đạt mục tiêu nhiệm vụ năm 2021. Kịp thời thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của đơn vị mình, phân công cụ thể nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên trong ban chỉ đạo thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 8.

Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt dộng của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp để hỗ trợ, giúp đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật đồng thời thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Tăng cuờng, phổ biến, giáo dục pháp luật truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN đi vào cuộc sống tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững. Định kỳ hàng quý họp thành viên để đánh giá tiến độ thực hiện, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tìm ra các giải pháp thực hiện nhằm đạt chỉ tiêu huyện giao.

Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện: Hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 15/8/2021. Phối họp với UBND các xã, thị trấn cung cấp danh sách đối tượng chưa tham gia, đối tượng đến hạn tham gia lại; nội dung thông tin truyền thông về chính sách BHXH, BHYT để các xã chủ động tổ chức thực hiện. Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền chính sách BHXH, BIIYT. Nếu thực hiện tốt công tác truyền thông thì đó là lợi thế rất lớn để khai thác phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình vì BHYT luôn được xem là phao cứu sinh nhằm giúp giảm gánh nặng tài chính của bản thân và gia đình nếu không may mắc bệnh, đặc biệt là bệnh hiểm nghèo.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện thường xuyên cập nhật thông tin về tiến độ thực hiện, phổi hợp với các ngành có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để có chỉ đạo thực hiện./.

Nhật Lam

Liên kết Liên kết