Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Gò Công Đông tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022
Gò Công Đông tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 - 06/03/2023 (số lượt xem: 35)

​ Ngày 03/3, UBND huyện Gò Công Đông tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn huyện. Năm 2022, công tác cải cách hành chính của huyện Gò Công Đông có nhiều chuyển biến tích cực, người dân đến giải...

Gò Công Đông: Triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023
Gò Công Đông: Triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 - 14/02/2023 (số lượt xem: 34)

​ Nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của huyện Gò Công Đông, giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực...

​ Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2022 được gắn kết với các chỉ tiêu,...
BHXH huyện Gò Công Đông đạt giải ba sáng kiến, giải pháp thực hiện cải cách hành chính tiêu biểu của Ngành năm 2022
BHXH huyện Gò Công Đông đạt giải ba sáng kiến, giải pháp thực hiện cải cách hành chính tiêu biểu của Ngành năm 2022 - 03/12/2022 (số lượt xem: 40)

Sáng ngày 2/12, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị biểu dương công chức, viên chức (CCVC), người lao động phát huy sáng kiến, các giải pháp thực hiện cải cách hành chính tiêu biểu của Ngành BHXH tỉnh Tiền Giang năm 2022. BHXH huyện Gò Công Đông đã vư...

Xem thêm >>

Liên kết Liên kết