Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thông báo Thông báo

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 6
  Hôm nay: 1077
  Tổng lượt truy cập: 987700

Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Gò Công Đông tập huấn Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ
Gò Công Đông tập huấn Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ - 05/05/2022 (số lượt xem: 15)

​ Ngày 04/5, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác, xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính cho các đại biểu Thủ...

​ Theo số liệu báo cáo của cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tại Công văn số 313/BHXH-QLT ngày 22/3/2022 về tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác thu bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2021-2022. Tính đến ngày 16/3/2022 số học sinh tham gia BHYT trên huyện Gò C...
Để nâng cao việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, mua bán, toàn toàn thực phẩm của các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp. Ngày 22/3/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 669/UBND về tăng cường công tác quản lý an...
​ Xác định rõ công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình là một trong những trọng tâm của các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị- nhằm tạo sự chuyển biến mạnh...
​ Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực để từng bước giảm dần bạo lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình trên địa bàn huyện. Ngày 11/3, Ủy ban nhân dân huyện G...
UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, nhận và xử lý đơn theo thông tư số 04 và 05 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.
UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, nhận và xử lý đơn theo thông tư số 04 và 05 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. - 19/03/2022 (số lượt xem: 16)

Ngày 18/3 tại hội trường Trung tâm VH-TT và Truyền thanh huyện GCĐ, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, nhận và xử lý đơn theo quy định của Thông tư số 04 và Thông tư số 05 năm 2021 của Thanh tra chính phủ, với đại biểu tham dự là các cán bộ...

​ Nhằm tiếp tục thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, của tỉnh Tiền Giang nói chung và huyện Gò Công Đông nói riêng; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh, lãn...
​ Ngày 11/01/2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, L...
Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2022. Trên cơ sở đó ngày 09/3/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBN...
Thực hiện Kế hoạch số 356/ KH-UBND ngày 29 tháng10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thực hiện số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Để đảm bảo tiến độ thực hiện việc số hóa và cập nhật dữ liệu hộ tịch vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc b...
BHXH huyện Gò Công Đông tập huấn và tuyên truyền các chính sách mới của Bảo hiểm năm 2022
BHXH huyện Gò Công Đông tập huấn và tuyên truyền các chính sách mới của Bảo hiểm năm 2022 - 15/03/2022 (số lượt xem: 42)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Gò Công Đông tập huấn tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2022 cho các nhân viên đại lý thu trên địa bàn huyện. ​...

​ Để năm học 2021- 2022 đạt 100% học sinh tham gia BHYT, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể huyện và yêu cầu ngành Y tế, phòng Giáo dục & Đào tạo, các Trường THPT Nguyễn Văn Côn, Trường THPT Gò Công Đông, T...
​ Ngày 04/3/2022, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về việc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn huyện trong năm 2022....
​ Thực hiện Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức...
​ Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ (Nghị quyết số 116/NQ-CP), Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg) về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh...
Xem thêm >>

Liên kết Liên kết