Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thông báo Thông báo

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1285
  Tổng lượt truy cập: 987908

Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

III. Thông tin liên hệ:

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông

- Địa chỉ: số 09, đường Nguyễn Văn Côn - thị trấn Tân Hoà huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: (0273) 3846116, 3560730

- Fax: (0273) 3846149

- Email: Gocongdong@tiengiang.gov.vn

- Thông tin lãnh đạo của đơn vị:

+ Lãnh đạo UBND huyện
        

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Văn Sơn

Chủ tịch UBND huyện

3846123

LVSon@tiengiang.gov.vn

Lê Hồng Tâm

Phó Chủ tịch UBNDhuyện

3846121

lehongtam@tiengiang.gov.vn

Lưu Thị Hồng Anh

Phó Chủ tịch UBNDhuyện

3846117

luuthihonganh@tiengiang.gov.vn
 

 Các đơn vị trực thuộc:

    

Tên đơn vị

Tên lãnh đạo

Chức vụ

Điện thoại

email

VP.HĐND&UBND

Lê Quang Vinh

CVP

3.560848

gocongdong.hdnd-ubnd@tiengiang.gov.vn

Tạ Văn Hiếu

PCVP

3560848

Võ Thị Phương Thảo

PCVP 3560779

P.LĐTB&XH

 

 

 

 

gocongdong.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

 

Phạm Hồng Phúc

TP

3846141

Võ Văn Thống

PTP

3943842

Phòng Nội vụ

Lê Nhật Trường TP

3846143

gocongdong.pnv@tiengiang.gov.vn

 

Võ Trung Đông

PTP 3560685

Dương Ngọc Toàn

PTP

3846227

         

Phòng TC-KH

Võ Văn Mười

TP

3846166

gocongdong.ptckh@tiengiang.gov.vn

Phan Thanh Hoàng

PTP 3846327
Nguyễn Văn Tơn PTP 3846970

Phòng Tư pháp

Lê Thị Hồng Phương TP 3846100

gocongdong.ptp@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Phượng

PTP

 3846333

Phòng TM&MT

Lê Thành Vinh

TP

3943882

gocongdong.ptnmt@tiengiang.gov.vn

Trương Thị Út Mỹ

PTP

3943882

     

Phòng NN&PTNT

Nguyễn Văn Quí

TP

3846110

 

Võ Thị Mỹ Trang

PTP

3846656

gocongdong.pnnptnt@tiengiang.gov.vn

     

Phòng VH&TT

Nguyễn Tuấn Duy

Đặng Văn Quang

TP


PTP

3846686


3846153

gocongdong.pvhtt@tiengiang.gov.vn

 

Phan Văn Duy

PTP

 

Phòng KT&HT

Bạch Công Quang

TP

3943978

gocongdong.pktht@tiengiang.gov.vn

 

Nguyễn Thanh Tâm

PTP
 

3943979

Phòng Y tế

Nguyễn Công Quang

TP

3943175

gocongdong.pyt@tiengiang.gov.vn

Phòng GD&ĐT

Nguyễn Văn Hiếu

TP

3846831

 

Võ Minh Hiền

PTP

 

gocongdong.pgddt@tiengiang.gov.vn

Trương Văn Hơn

PTP

 

Thanh tra

Lê Hoàng Việt

Chánh thanh tra

3846177

gocongdong.thanhtra@tiengiang.gov.vn

 

Đặng Thành Hậu PCTT

 

 

Nguyễn Thanh Phong PCTT  
         
Các đơn vị SNCL        
Trung tâm Dịch vụ NN Đặng Thành Tài 3.846467  
TT VT-TT-TT

Văn Công Hùng

Nguyễn Văn Quảng Tri

Lê Thị Hồng Linh

 

PGĐ

PGĐ

3.846303 gocongdong.dtt@tiengiang.gov.vn
Ban QLCTCI

Nguyễn Văn Vân

Nguyễn Minh Huân

TB

 

PTB

3846472 gocongdong.bqlc@tiengiang.gov.vn
Ban Quản lý Cồn bãi

Tạ Khắc Khuyên

Đặng Văn Thuật

TB

 

PTB

3 946539 gocongdong.bqlcb@tiengiang.gov.vn
BQL DA và TTPTQĐ

Đoàn Minh Thảo

Huỳnh Nguyên Hiền

Mai Văn Thuận

 

PGĐ

PGĐ

3846 255 gocongdong.bqlda@tiengiang.gov.vn
TT GDNN-GDTT Nguyễn Thái Duy 3846454 gocongdong.ttdn@tiengiang.gov.vn
         

Liên kết Liên kết