Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thông báo Thông báo

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 128
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1186691

Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

III. Thông tin liên hệ:

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông

- Địa chỉ: số 09, đường Nguyễn Văn Côn - thị trấn Tân Hoà huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: (0273) 3846116, 3560730

- Fax: (0273) 3846149

- Email: gocongdong@tiengiang.gov.vn

- Thông tin lãnh đạo của đơn vị:

+ Lãnh đạo UBND huyện

            - Ông Lê Văn Sơn                    Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại:

               + Cơ quan:       02733 846 123

               + Di động:        0987 752  272

Email: lvson@tiengiang.gov.vn

           - Bà Lưu Thị Hồng Anh                       PCT UBND huyện

Điện thoại:

                + Cơ quan:       02733 846 117

                + Di động:        0907 460 047

Email: luuthihonganh@tiengiang.gov.vn

          - Bà Lê Hồng Tâm                       PCT UBND huyện

Điện thoại:

               + Cơ quan:       02733 846 121

  + Di động:        0946 561 
        

Các cơ quan chuyên môn

 

Tên đơn vị

Tên lãnh đạo

Chức vụ

Điện thoại

Email

VP HĐND và UBND

Lê Quang Vinh

CVP

3.560848

gocongdong.hdnd-ubnd@tiengiang.gov.vn

Võ T Phương Thảo

PCVP

3560858

Tạ Văn Hiếu

pCVP

3560779

P.LĐTB&XH

Phạm Hồng Phúc

TP

 

 

gocongdong.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

Đoàn Thanh Hưng

PTP

3846141

Võ Văn Thống

PTP

3943842

Phòng Nội vụ

Mai Văn Cười

TP

3846143

gocongdong.pnv@tiengiang.gov.vn

Võ Trung Đông

PTP

3560685

Dương Ngọc Toàn

PTP

3846227

Phòng TC-KH

Võ Văn Mười

TP

3846166

gocongdong.ptckh@tiengiang.gov.vn

Phan Thanh Hoàng

PTP

3846327

Nguyễn Thị Thu

PTP

3846970

Phòng Tư pháp

Lê Thị Hồng Phương

TP

3846100

gocongdong.ptp@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Phượng

PTP

3846333

Phòng TM&MT

Lê Thành Vinh

TP

3943882

gocongdong.ptnmt@tiengiang.gov.vn

Trương Thị Út Mỹ

PTP

3943882

Nguyễn Thiện Nhơn

PTP

 

Phòng NN&PTNT

Nguyễn Văn Quí

TP

3846110

 

gocongdong.pnnptnt@tiengiang.gov.vn

Bùi Thanh Tùng

PTP

3846656

Phòng VH&TT

 

Nguyễn Tuấn Duy
Đặng Văn Quang

TP
PTP

3846686
3846153

gocongdong.pvhtt@tiengiang.gov.vn

Phan Văn Duy

PTP

 

Phòng KT&HT

 

Bạch Công Quang

TP

3943978

gocongdong.pktht@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Thanh Tâm

PTP

3943979

Phạm Thành Nghĩa

PTP

 

Phòng GD&ĐT

Nguyễn Văn Hiếu

TP

3846831

gocongdong.pgddt@tiengiang.gov.vn

 

Võ Minh Hiền

PTP

 

 

 

Trương Văn Hơn

PTP

 

 

Thanh tra

Đặng Thành Hậu

C. Th tra

3846177

gocongdong.thanhtra@tiengiang.gov.vn

 

Nguyễn Thanh Phong

PCTT

 

 

 

Các đơn vị sự nghiệp công lập

 

Trung tâm Dịch vụ NN

Đặng Thành Tài

3.846467

gocongdong.tttdvnn@tiengiang.gov.vn

Phan Hoàng Vũ

P GĐ

TT VT-TT-TT

Văn Công Hùng

3.846303

gocongdong.dtt@tiengiang.gov.vn

Ng Hoàng Tuấn

PGĐ

Lê Thị Hồng Linh

PGĐ

Ban QLCTCI

Nguyễn Văn Vân

3846472

gocongdong.bqlc@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Minh Huân

PGĐ

Nguyễn Tuấn Kiệt

PGĐ

Ban Quản lý Cồn bãi

Tạ Khắc Khuyên

TB

3 946539

gocongdong.bqlcb@tiengiang.gov.vn

Đặng Văn Thuật

PTB

Nguyễn Văn Quảng Tri

PTB

BQL DA và TTPTQĐ

Đoàn Minh Thảo

3846 255

gocongdong.bqlda@tiengiang.gov.vn

Mai Văn Thuận

PGĐ

 

Huỳnh Nguyên Hiền

PGĐ

TT GDNN-GDTT

Nguyễn Thái Duy

3846454

gocongdong.ttdn@tiengiang.gov.vn

 

UBND các xã-TT

Tên đơn vị

Điện thoại

Email

UBND thị trấn Vàm Láng

0273.3557612

gocongdong.ttvamlang.gov.vn

UBND thị trấn Tân Hòa

0273.3846145

gocongdong.tttanhoa.gov.vn

UBND xã Bình Nghị

0273.3846207

gocongdong.binhnghi.gov.vn

UBND xã Bình Ân

0273.3948148

gocongdong.binhan.gov.vn

UBND xã Tân Thành

0273.3946197

gocongdong.tantahnh.gov.vn

UBND xã Tân Tây

0273.3571140

gocongdong.tantay.gov.vn

UBND xã Tân Đông

0273.3840055

gocongdong.tandong.gov.vn

UBND xã Tân Phước

0273.3840015

gocongdong.tanhuoc.gov.vn

UBND xã Tân Điền

0273.3949306

gocongdong.tandien.gov.vn

UBND xã Tăng Hòa

0273.3560708

gocongdong.tanghoa.gov.vn

UBND xã Kiểng Phước

0273.3847248

gcd.kphuoc.gov.vn

UBND xã Phước Trung

0273.3846626

gcd.ptrung.gov.vn

UBND xã Gia Thuận

0273.3948148

gocongdong.giathuan.gov.vn

Liên kết Liên kết