Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến dự thảo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-VHXH-QPAN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày bắt đầu 29-05-2023 Ngày hết hạn 01-06-2023

0
Tải về
(13-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến thành viên UBND huyện dự thảo tờ trình phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023

Ngày bắt đầu 21-11-2022 Ngày hết hạn 23-11-2022

0
Tải về
(17-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Ngày bắt đầu 10-11-2022 Ngày hết hạn 14-11-2022

0
Tải về
(19-lượt)

Xem các góp ý
dự thảo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-VHXH-QPAN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày bắt đầu 03-06-2022 Ngày hết hạn 08-06-2022

0
Tải về
(8-lượt)

Xem các góp ý
lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND huyện, Nghị quyết của HĐND huyện

Ngày bắt đầu 04-05-2022 Ngày hết hạn 26-05-2022

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
V/v lấy ý kiến dự thảo Báo cáo Phương án phát triển kinh tế - xã hội huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày bắt đầu 29-04-2022 Ngày hết hạn 11-05-2022

0
Tải về
(18-lượt)

Tải về
(10-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và nghị quyết kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện GCĐ

Ngày bắt đầu 24-11-2021 Ngày hết hạn 26-11-2021

0
Tải về
(35-lượt)

Tải về
(31-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình phương án phân bổ dự toán thu, chi NS năm 2022.

Ngày bắt đầu 22-11-2021 Ngày hết hạn 25-11-2021

1
Tải về
(25-lượt)

Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo các tờ trình và dụw thảo Nghị quyết trình HĐND huyện kỳ họp cuối năm (kỳ họp 3)

Ngày bắt đầu 15-11-2021 Ngày hết hạn 17-11-2021

0
Tải về
(2-lượt)

Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạct phát triển KTXH năm 2022

Ngày bắt đầu 11-11-2021 Ngày hết hạn 13-11-2021

0
Tải về
(22-lượt)

Xem các góp ý

Liên kết Liên kết