Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

KIỂM SOÁT TTHC KIỂM SOÁT TTHC

Trong quý, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện 3.186 hồ sơ (tại Bộ phận tếp nhận và trả kết quả huyện nhận 347, cấp xã 2.839), (trong đó tiếp nhận hồ sơ trực tuyến là 1.563 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính là 1.587 hồ sơ và...
Tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến và nhập đầy đủ hồ sơ trên Phần mềm Một cửa điện tử
Tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến và nhập đầy đủ hồ sơ trên Phần mềm Một cửa điện tử - 23/03/2022 (số lượt xem: 9)

Theo báo cáo Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) quý I năm 2022 của huyện, đến ngày 14/3/2022, tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận trên Hệ thống Một cửa điện tử trên toàn địa bàn huyện là 1.922 hồ sơ, đã giải quyết 1.823 hồ sơ, trong đó có 36 hồ sơ trễ hẹn, chủ yếu ở lĩnh...

​ Ngày 26/01/2022, UBND huyện ban hành Quyết định 65 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2022. Theo đó, kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2022 nhằm mục đích tổ...
GCĐ thực hiện kế hoạch chuyển đổi số huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
GCĐ thực hiện kế hoạch chuyển đổi số huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 - 18/01/2022 (số lượt xem: 14)

​ Thực hiện Kế hoạch của tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 30-Cr/HU ngày 02/12/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy Gò Công Đông thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 06/10/2021 của Ban thường vụ Tỉnh...

GCĐ: thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
GCĐ: thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia - 20/12/2021 (số lượt xem: 11)

​ Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịchụ công Quốc gia, Ngày 14/12/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 3596/UBND triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia....

GCĐ nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện
GCĐ nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện - 02/11/2021 (số lượt xem: 25)

​ Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo. Ngày 19/10/2021, Ủy ban nh...

​ Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo. Ngày 19/10/2021, Ủy ban nh...
GCĐ triển khai thực hiện đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
GCĐ triển khai thực hiện đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính - 13/09/2021 (số lượt xem: 24)

​ Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); vừa qua Ủy ban nhân dân huyện (UBND) ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trê...

Xem thêm >>

Liên kết Liên kết