Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Giới thiệu Giới thiệu

 

Tổng quan về Gò Công Đông

I. Chức năng nhiệm vụ:

Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến Pháp, Luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn  theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

II. Cơ cấu tổ chức:

- Cơ quan chuyên môn: Thực hiện theo Nghị định 108/2020/NĐ-CP, ngày 14/9/2020 của Chính phủ, UBND huyện có 12 cơ quan chuyên môn trực thuộc:

1. Phòng Nội vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

2. Phòng Tư pháp: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và biển (đối với những địa phương có biển).

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

6. Phòng Văn hoá và Thông tin: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

8. Phòng Y tế: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

9. Thanh tra huyện: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã;

12. Phòng Kinh tế và hạ tầng: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

- Đơn vị hành chính: gồm có 13 đơn vị, gồm 11 xã (Bình Nghị, Tân Đông , Tân Tây, Gia Thuận, Tân Phước, Kiểng Phước, Bình Ân, Tân Điền, Tăng Hòa, Tân Thành, Phước Trung) và 02 thị trấn: Tân Hòa và Vàm Láng. 


IV. Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội

Gò Công Đông là một trong hai huyện của tỉnh Tiền Giang giáp biển Đông với chiều dài là 21,5 km; diện tích tự nhiên 267,68 km2; là đơn vị trọng điểm phát triển kinh tế biển của tỉnh (nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, hậu cần nghề cá, du lịch sinh thái) là cửa ngõ quan trọng hướng ra biển Đông và kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền đông và miền tây nam bộ qua quốc lộ 50. Huyện Gò Công Đông có khu du lịch biển Tân Thành, 01 Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 12 Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh trong đó có 05 di tích du khách thường xuyên đến tham quan. Ngoài các khu vực gần bờ có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn như là cồn Ông Mão, khu Hàng Dương, bãi biển Tân Thành, huyện còn có hệ sinh thái rừng ngập mặn phòng hộ phân bổ ven biển và gần các cửa sông Soài Rạp, Cửa Tiểu với nhiều hệ động - thực vật sinh sống.

- Diện tích: tự nhiên 26.768,16 ha.

- Dân số: 130.060 người (năm 2021). 

Hàng năm, huyện đón trên 50.000 lượt khách đến tham quan. Tuy nhiên năm 2021, do dịch bệnh Covid 19 lượng khách đến tham quan, du lịch trên địa bàn huyện giảm. Khách du lịch đến huyện đa số là khách nội địa từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận vào các ngày cuối tuần, lễ, tết… để nghỉ ngơi và thưởng thức các món đặc sản vùng biển, riêng các ngày còn lại trong tuần lượng khách ít, chủ yếu là khách vãng lai. Địa điểm thường đến là Hàng Dương- bãi biển Tân Thành, Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định xã Gia Thuận, Lăng Ông Nam Hải thị trấn Vàm Láng, Đình Tân Đông, các vườn sơ ri 03 xã Tân Đông, Bình Nghị và Bình Ân….Nhìn chung hoạt động du lịch thời gian qua có phần giảm hơn so với các năm trước.

 Hiện nay, ngành du lịch trên địa bàn huyện có nhiều tiềm năng phát triển đang được quan tâm đầu tư. Du lịch phát triển sẽ tác động đến sự phát triển của các ngành khác như thủ công mỹ nghệ, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông…tạo thêm công ăn việc làm, góp phần thiết thực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Hiện nay, tỉnh đang triển khai dự án mở rộng Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định (khu vực II) giai đoạn 2.

Kinh tế của huyện phát triển theo hướng nông - ngư nghiệp - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, trong đó nông ngư nghiệp̣ đóng vai trò chủ lực. Tốc độ phát triển kinh tế hàng năm khá cao và ổn định, bình quân tăng 10,5% trong 10 năm gần đây, hiện đang có nhiều tiềm năng đột phá về thủy hải sản và công thương nghiệp.  

- Trong phát triển nông nghiệp, với vị trí đất đai thuộc vùng nhiễm mặn lợ đã chủ động ngọt hóa, có nhiều giồng cát, Gò Công Đông có nền nông nghiệp khá phát triển, đủ điều kiện để hình thành vành đai xanh cho các khu công nghiệp trong vùng và của khu vực. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản với vật nuôi chủ lực là tôm sú, cá nước lợ và các loài nhuyễn thể đang phát triển theo mô hình nuôi công nghiệp. Huyện có 2.200 ha nuôi nghêu, sò, tôm với diện tích là 880 ha…là đặc sản biển của huyện. Với 921 phương tiện đánh bắt hải sản đã khai thác tạo nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất và chế biến làng nghề thủy sản của địa phương 

Năm 2020, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Gò Công Đông đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu cuối năm 2022 ra mắt 2 xã Tân Thành, Tăng Hòa đạt chuẩn xã NTM nâng cao, đến nay tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện là 05 xã/11 xã, đạt 45,45% so với tổng số xã.

- Lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến thủy – hải sản và sản phẩm nông nghiệp. Nhìn chung, lĩnh vực này đang trong giai đoạn chuyển mình, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Theo quy hoạch huyện có trên 2.000 ha để phát triển khu công nghiệp, hiện tại trên địa bàn huyện có 01 khu công nghiệp với 05 dự án đang triển khai thực hiện:

Cụm công nghiệp Gia Thuận 1, 2: 

- Dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp - Nam Sông Hậu petro: 

Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp

- Dự án kho xăng dầu, khí hóa lỏng, khí thiên nhiên và các sản phẩm sau dầu mỏ của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Dự án Trung tâm Điện lực Tân Phước.

Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2 .

- Dự án Nhà máy thép ATAD.

- Dự án kho xăng dầu, khí hóa lỏng, khí thiên nhiên và các sản phẩm sau dầu mỏ của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức.

- Dự án khu đô thị kết hợp ở và nghỉ dưỡng Gò Công Đông.

- Dự án Khu đô thị thông minh Tân Điền (khải hoàn Land.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện đã hình thanh Ngoài ra công ty Nichirei Suco của Nhật Bản đã xây dựng Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây sơri và nhà máy chế biến trái sơri (Đây là 1 trong 7 loại trái cây chủ lực của tỉnh);  01 công ty TNHH một thành viên may mặc Nam Đô sản xuất các mặc hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật, Mỹ (chủ yếu là xuất khẩu sang Hàn Quốc). 

Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh cục quy hoạch Dự án Trung tâm thương mại xã Tân Tây chung đô thị Tân Tây.  Dự án Khu dân cư nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ hai bên đường tỉnh 871B đoạn cuối nối với Cụm công nghiệp Gia Thuận 1.

Hiện nay, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho điều chỉnh quy định hành lang bảo vệ đê đoạn từ cống Cần Lộc đến cống Rạch Xẽo theo như quy định trong khu vực đô thị, đông dân cư, nhằm tạo điều kiện thu hút dân cư và phát triển sản xuất về phía Nam kênh Cần Lộc. Và tạo điểm nhấn khu vực biển Tân Thành, thu hút du lịch, thu hút đầu tư các dự án ven biển theo chiến lược biển, phân luồng giao thông an tòan. Kiến nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư vòng xoay ngã 5 tại nút giao Đường tỉnh 862, Đê biển, Đường vào khu du lịch, đường đi kênh Láng Biển và Đường tỉnh 864 nối dài.

 

Liên kết Liên kết