Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông sẳn sàng cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021
20/11/2021

Trong 02 ngày 19 và 22/11, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Gò Công Đông năm tổ chức luyện tập và chạy chương trình để chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2021, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 25/11/2021.  

Cũng theo kế hoạch dự kiến, nội dung diễn tập gồm 03 giai đoạn: Giai đoạn 1, Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Giai đoạn 2, Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và Giai đoạn 3 là thực hành tác chiến phòng thủ. Phương pháp diễn tập với các nội dung từ thấp đến cao, do Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh phát tình huống và các mệnh lệnh. Từng khung tập căn cứ vào mệnh lệnh và tình huống để tổ chức thực hiện với các biện pháp tương ứng. Đến nay, công tác luyện tập diễn tập, hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, văn kiện của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã được huyện chuẩn bị cơ bản đạt 100% theo kế hoạch. 

Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nên cuộc diễn tập có một số thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, vừa đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo yêu cầu, nội dung và kế hoạch của cuộc diện tập đã đề ra. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, nhất là vai trò tham mưu đắc lực của cơ quan quân sự, Công an huyện. Đến thời điểm này, huyện Gò Công Đông đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tổ chức luyện tập, sẵn sàng cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện với quyết tâm đạt kết quả cao nhất cho cuộc diễn tập sẽ được tổ chức dự kiến vào ngày 25/11 này.

 

Hoàng Minh

Trung tâm VH – TT và Truyền thanh huyện 

Liên kết Liên kết