Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
16/07/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND), ngày 13/7/2021, UBND huyện ban hành Công văn số 1626 về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã-thị trấn: Khẩn trương triển khai thực hiện ngay việc khai báo y tế điện tử và quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra, vào tại cơ quan, đơn vị; phân công và lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối theo dõi, quản lý thông tin người ra, vào tại cơ quan. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm và có giải pháp hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu người dân phải thực hiện quét mã QR khi vào cơ quan, tổ chức, công sở và địa điểm công cộng.

Mã QR tại trụ sở HĐND và UBND huyện

Đối với việc thực hiện quét mã QR tại trụ sở Huyện ủy, Khối đoàn thể đề nghị Văn phòng Huyện ủy phân công công chức thực hiện quản lý và hướng dẫn người sử dụng. Đối với trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, UBND thị trấn Tân Hòa giao Văn phòng HĐND và UBND huyện phân công công chức thực hiện quản lý và hướng dẫn người sử dụng. Các cơ quan, đơn vị còn lại, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, UBND các xã-thị trấn giao Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện, hướng dẫn và quản lý.

 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh tiếp tục tăng cường công tác thông tin và truyền thông, tuyên truyền thực hiện khai báo y tế điện tử và quét mã QR trên hệ thống truyền thanh huyện, xã-thị trấn để người dân hưởng ứng và thực hiện.

Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn, khẩn trương huy động hệ thống chính trị ở cơ sở vào cuộc theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đảm bảo tất cả các đối tượng theo Công văn số 2278/BTTTT-THH ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phải thực hiện quét mã QR.

Giao phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện quét mã QR trên địa bàn huyện. Thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo kịp thời.

 

Nhật Lam

Liên kết Liên kết