Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

UBND huyện GCĐ ban hành kế hoạch tổ chức triển khai Luật Việc làm
07/09/2015

Ngày 20/8 UBND huyện GCĐ ban hành kế hoạch 195 về tổ chức triển khai Luật Việc làm trên địa bàn huyện.

Để tổ chức triển khai nội dung Luật Việclàm đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để mọingười nắm vững, thông suốt và thực hiện tốt. Bảo đảm bình đẳng và thức đẩy cơhội việc làm cho mọi người lao động, hướng đến mục tiêu việc làm bện vững, việclàm an toàn cho người lao động, UBND huyện xây dựng kế hoạch và yêu cầu PhòngTư Pháp phối hợp với Phòng LĐ-TBXH tham mưu giúp UBND huyện tổ chức triển khaicấp huyện.

UBND huyện sẽ tổ chức triển khai kế hoạchnày và Luật Việc Làm cho lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể, thành viênHội đồng PBGDPL, báo cáo viên pháp luật cấp huyện; UBND, Tư pháp, công chức,văn hóa xã hội và lực lượng tuyên truyền viên pháp luật các xã- thị trấn thờigian chậm nhất đến ngày 30/9.

Theo đó, các cơ quan như: Phòng LĐTBXH,Phòng Tư Pháp, LĐLĐ, BHXH, Đài truyền thanh- truyền hình tổ chức tập huấnchuyên sâu nội dung Luật Việc làm cho người sử dụng lao động, cán bộ công đoànvà cán bộ làm công tác nhân sự doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, trách nhiệmcủa từng cá nhân trong việc đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật đồngthời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Với mục đích là nâng cao nhận thức của cánbộ, công chức, viên chức, người sử dụng lao động và toàn thể nhân dân trongviệc bảo đảm thực hiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động, thôngtin thị trường lao động, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và tổchức các hoạt động dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp.

 

                                                                                           LêHằng

Liên kết Liên kết