Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trên lĩnh vực nông nghiệp
24/03/2022

Để nâng cao việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, mua bán, toàn toàn thực phẩm của các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp. Ngày 22/3/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 669/UBND về tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trên lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp Ủy ban nhân dân các xã-thị trấn triển khai thực hiện các nội dung sau:

Đối với Ủy ban nhân dân các xã-thị trấn: tăng cường công tác tuyên truyền việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, mua bán động vật, sản phẩm động vật; các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, cung ứng thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện đúng quy định. Chủ động, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, cung ứng thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn quản lý nếu phát hiện lập biên bản xử lý vi phạm theo Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ và các văn bản liên quan của cấp có thẩm quyền.

Rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản mới phát sinh, cơ sở hoạt động trở lại sau khi tạm ngưng sản xuất kinh doanh và có biện pháp kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở tuân thủ đúng các quy định về an toàn thực phẩm. Tuyên truyền, vận động các Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động liên kết tạo các chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn. Đối với các địa phương đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thị trấn văn minh đô thị; có kế hoạch, giải pháp thật cụ thể để duy trì và nâng chất các tiêu chí đã đạt được nhất là các tiêu chí, chỉ tiêu có yếu tố chưa bền vững như tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm,…

Đối với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: phối hợp Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các xã-thị trấn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn: tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản, chủ động rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản mới phát sinh, cơ sở hoạt động trở lại sau khi tạm ngưng sản xuất, kinh doanh và có biện pháp kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở tuân thủ đúng các quy định về an toàn thực phẩm. Thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm thủy sản thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định thuộc địa bàn quản lý, nếu tiếp tục vi phạm không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ./.

Nhật Lam

Liên kết Liên kết