Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ngân hàng CSXH huyện GCĐ: thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao
09/03/2023

Năm 2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Gò Công Đông tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tích cực tháo gỡ những khó khăn về hoạt động tín dụng chính sách, huy động mọi nguồn lực để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, từng bước cải thiện đời sống cho một bộ phận người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội, xây dựng nông thôn nâng cao trên địa bàn huyện.

Ngay từ đầu năm Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) cấp huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động và phân công địa bàn phụ trách cho các thành viên, đồng thời có dự kiến lịch kiểm tra giám sát tại các xã, thị trấn theo kế hoạch hàng năm. Kết quả kiểm tra, giám sát  năm 2022 như sau: 22/22 thành viên được phân công tham gia kiểm tra (đạt 100% KH) đã kiểm tra được 42 lượt xã, 159 lượt Tổ TK&VV với 804 lượt hộ vay.

 Đến cuối năm 2022, Ngân hàng chính sách xã hội huyện có tổng nguồn vốn là 365 tỷ 361 triệu đồng, tăng so với đầu năm (trên 308 triệu đồng), tỷ lệ tăng 18,62%. Doanh số cho vay 12 tháng đạt 132 tỷ 833 triệu đồng, với 4.684 lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ đạt 75 tỷ 420 triệu đồng. Cuối năm 2022 tổng dư nợ 12 chương trình tín dụng là 365 tỷ 250 triệu đồng, với 11.072 hộ vay, gồm 292 Tổ TK&VV tăng 57 tỷ 371 triệu đồng.

Hoạt động của Tổ TK&VV đã đi vào ổn định, nề nếp, ngày càng nâng cao về chất lượng, phát huy tốt hiệu quả; về cơ bản hồ sơ của Tổ TK&VV được rà soát, sắp xếp lưu tại Tổ và Ngân hàng đầy đủ, đảm bảo tính logic, chính xác.

Hoạt động của các Điểm giao dịch tại xã-thị trấn ngày càng ổn định và đi vào nề nếp, hiệu quả, luôn được nhân dân, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, ban ngành đánh giá cao. Trong năm 2022, tỷ lệ giao dịch tại xã về giải ngân đạt trên 93%, thu nợ đạt trên 95%, thu lãi đạt trên 99%.

Công tác kiểm tra - kiểm soát được tăng cường, chấn chỉnh kịp thời những sai sót tại các đơn vị được kiểm tra và giúp cho công tác kiểm tra giám sát tại Phòng giao dịch huyện ngày càng tốt hơn.

        Năm 2022, Đoàn kiểm tra của NHCSXH Trung ương thực hiện kiểm tra tại các xã, thị trấn: Tân Tây, Kiểng Phước, Bình Nghị, Tân Thành, Tân Hòa, Vàm Láng. Qua kiểm tra cho thấy Phòng giao dịch huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết HĐQT, các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc nên chất lượng hoạt động ngày càng ổn định và bền vững.

Ngoài ra, các Hội đoàn thể cấp huyện đã thực hiện kiểm tra giám sát tại cơ sở, Chủ tịch UBND cấp xã khi tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện đã thể hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở, phát huy tốt hiệu quả của tín dụng chính sách giúp địa phương, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội góp phần thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới – nông thôn mới nâng cao.

Các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện tổ chức nhiều đợt kiểm tra tại các đơn vị Hội cấp xã và Ban quản lý các Tổ TK&VV; phối hợp tổ chức đào tạo tập huấn nghiệp vụ ủy thác và nâng cao chất lượng tín dụng cho cán bộ Hội làm công tác ủy thác tại các xã, thị trấn và nghiệp vụ quản lý vốn cho Ban quản lý các Tổ TK&VV.

Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm, qua đó đã lan tỏa theo diện rộng hình ảnh, vai trò của NHCSXH trong việc góp phần quan trọng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Nhìn chung trong năm 2022, hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Gò Công Đông luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của chi nhánh NHCSXH tỉnh, của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; sự phối hợp chặt chẽ của các Phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao có hiệu quả của Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, viên chức tại Phòng giao dịch huyện, vì vậy các chỉ tiêu, kế hoạch được cấp trên giao đều hoàn thành tốt.

Cụ thể: Thực hiện tăng trưởng tín dụng đạt 99,98% kế hoạch đề ra, cơ bản đáp ứng kịp thời nguồn vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Mức cho vay hộ nghèo từ 26 triệu đồng/hộ của năm 2021, tăng lên 29 triệu đồng/hộ năm 2022; hộ cận nghèo từ 31,16 triệu đồng/hộ năm 2021 tăng lên 34,56 triệu đồng/hộ năm 2022.

Từ nguồn vốn các chương trình tín dụng ưu đãi trong năm đã góp phần giúp cho 758 hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo; giải quyết việc làm cho 1.119 lao động; tạo điều kiện cho trên 657 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; giúp cho 176 học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; hỗ trợ 3 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập vay vốn do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; giúp xây dựng 2.992 công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn; giúp cho 4 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và hỗ trợ 4 cán bộ, công chức, viên chức được vay vốn Nhà ở xã hội để xây dựng mới và sửa chữa các ngôi nhà để ở khang trang.

Thông qua các chương trình tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 1,09% (giảm 0,26% so với đầu năm) với 422 hộ, góp phần hoàn thành một số chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế trên địa bàn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023 này Phòng giao dịch NHCSXH huyện Gò Công Đông tiếp tục đưa hoạt động tín dụng chính sách phát triển theo hướng ổn định, bền vững và tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao.

               

                                                                                                                   Lê Hằng

Liên kết Liên kết