Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kho bạc Nhà nước Gò Công Đông nâng cao chất lượng phục vụ với mục tiêu khách hàng là trọng tâm
02/04/2022

          Với mục tiêu xây dựng “ Kho bạc số, một nền hành chính phục vụ, lấy khách hàng là trọng tâm”, KBNN đã tiến hành khảo sát công khai trên phạm vi toàn quốc thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến KBNN ( DVCTT). Đây là hoạt động thiết thực nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị KBNN và công chức, đồng thời là cơ sở để KBNN đánh giá, đưa ra những giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tới các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN.

        Việc khảo sát do KBNN thực hiện, được áp dụng tại Sở Giao dịch KBNN, Cơ quan KBNN cấp tỉnh, KBNN cấp huyện. Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức đối với đối với sự phục vụ của KBNN được tạo trên Trang thông tin Dịch vụ công trực tuyến KBNN, để thu thập thông tin.

         Năm đầu tiên thực hiện khảo sát có 99,4 % đối tượng được khảo sát hài lòng về  công khai các thủ tục hành chính, 99,5 % hài lòng về chất lượng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến. Kết quả đánh giá KBNN Gò Công Đông được đánh giá chất lượng phục vụ tốt. Việc này không chỉ giúp minh bạch công tác đánh giá, xếp loại đơn vị, mà còn có tác dụng tích cục, kích thích tinh thần thi đua, đề cao trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong thực thi công vụ.

        Để nâng cao chất lượng phục vụ đơn vị thực hiện rà soát lại chất lượng đội ngũ công chức trực tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính dảm bảo đáp ứng đầy đủ năng lực xử lý hồ sơ, thái độ phục vụ và đạo đức công vụ; xử lý nghiêm đối với công chức, đơn vị có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn cho đơn vị giao dịch và có thái độ, hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức công vụ.

        Tăng cường công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ công chức về đạo đức nghề nghiệp tinh thần thái độ phục vụ khách hàng và kỹ năng giao tiếp.

       Tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ của đơn vị , từng công chức , đề cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Nghiêm túc thực hiện quy định về niêm yết thủ tục hành chính theo quy dịnh và hướng dẫn của KBNN; xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể  để thường xuyên kiểm tra hoặc kiểm tra đột xuất hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương đối với công chức giao dịch tại đơn vị.

        Để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, trong thời gian tới, KBNN sẽ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến để  gia tăng tiện ích, tạo thuận lợi cho người sử dụng và tăng tiện ich phục vụ công tác quản lý của lãnh đạo KBNN./.

          

 

                       

                                                                                                                Nguyễn Văn Tài

Liên kết Liên kết