Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Đông: Tổ chức tọa đàm nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
11/11/2015

Nhân ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Gò Công tổ chức buổi tọa đàm nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Gò Công Đông.Các năm qua, Hộiđồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Gò Công Đông kịp thời triển khai cácvăn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng caochấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Trong đó, tập trung tuyên truyềnHiến pháp nước CHXHCNVN; Luật Đất đai, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếptục tăng cường phổ biến các nội dung pháp luật về hội nhập kinh tế quốc tếtrong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và những lĩnhvực được người dân quan tâm: Luật Biển Việt Nam; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luậtphòng, chống tham nhũn; tài nguyên-đất đai, về đảm bảo an toàn giaothông...Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua các hội nghị,hội thi, lồng ghép sinh hoạt câu lạc bộ, hoạt động văn hóa-văn nghệ, các  phương tiện thông tin đại chúng; thông qua tủsách pháp luật, Tổ hòa giải cơ sở...

Buổi tọa đàm dànhnhiều thời gian để các cơ quan, đơn vị, thành viên Hội đồng PGDPL huyện, xãtham gia phát biểu; tập trung về nâng cao tuyên truyền, phổ biến và thực hiệncó hiệu quả các Đề án: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấphành pháp luật trong cộng đồng dân cư; Tăng cường công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật, nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên; ; Phổ biến,giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho hội viên phụ nữ...;nhất là mô hình “Xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Phụ nữ xã Phước Trung; môhình phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội Nông dân TT Vàm Láng và xã KiểngPhước; mô hình vai trò nông dân trong công tác hòa giải ở cơ sở của Hội Nôngdân xã Tân Tây...

 

                                                                          HoàngNam

 

Liên kết Liên kết