Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội đồng Nhân dân huyện Gò Công Đông khoá XII tiến hành kỳ họp thứ 8
31/12/2022

Ngày 30/12, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Gò Công Đông khoá XII triệu tập đại biểu HĐND huyện để tiến hành kỳ họp thứ 8 với sự tham dự của 31 đại biểu.

Tại kỳ họp chuyên đề lần này, UBND huyện trình 02 nội dung để HĐND huyện xem xét, quyết định gồm: Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung mục 1 Điều 1 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022.

 Hội đồng Nhân dân huyện Gò Công Đông khoá XII tiến hành kỳ họp thứ 8 

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu tham dự đã làm rõ thêm nội dung trình tại kỳ họp và biểu quyết thông qua nội dung của hai Nghị quyết. Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Trần Công Việt, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị sau kì họp, UBND huyện cần khẩn trương tiến hành lập các thủ tục cần thiết trình cấp thẩm quyền phê duyệt đối với Nghị quyết về đất đai cũng như chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua, nhằm đảm bảo quy trình theo qui định và phát huy được tính hiệu quả. Đồng thời nhấn mạnh thành công của kỳ họp chuyên đề HĐND huyện lần này có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự đổi mới trong công tác lãnh đạo của Đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ mang tính chất thường xuyên, cấp bách của địa phương.

Lê Khang – Trung Tâm VH-TT và Truyền thanh huyện

Liên kết Liên kết