Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 32 của Ban Bí thư; 05 năm luật phổ biến giáo dục pháp luật và luật hòa giải cơ sở
07/11/2019

Chiều ngày 06/11, UBND huyện Gò Công Đông tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 32- CT/TW của Ban Bí thư; 05 năm luật phổ biến giáo dục pháp luật và luật hòa giải cơ sở.

 

Bà Bùi thị Trúc Phương -Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng giấy khen của UBND huyện cho các tập thể và cá nhân

Qua 15 năm thực hiện chỉ thị 32- CT/TW của Ban Bí thư, các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, UBND các xã thị trấn đã ban hành các văn bản thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. UBMTTQ huyện và các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã - thị trấn tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 45.885 cuộc với 761.865 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự; tổ chức 105 cuộc thi, hội thi với 15.750 người tham gia ở các lĩnh vực ATGT, hòa giải viên giỏi, tuyên truyền viên giỏi...; tuyên truyền qua sóng phát thanh Đài huyện và các đài truyền thanh cơ sở trong mục tìm hiểu chính sách pháp luật.

Qua 5 năm luật hòa giải cơ sở các xã - thị trấn đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền với 525 cuộc với 18.236 lượt người tham dự; cấp phát 101 sổ tay pháp luật về hòa giải ở cơ sở... Hàng năm Phòng Tư pháp huyện phối hợp với trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu nêu lên một số hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện chỉ thị 32 của Ban Bí thư và 05 năm luật phổ biến giáo dục pháp luật và luật hòa giải cơ sở, đồng thời đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

Dịp này, UBND huyện Gò Công Đông tặng giấy khen cho 10 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích 15 năm thực hiện chỉ thị 32 của Ban Bí thư và 5 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật; tặng giấy khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích thực hiện luật hòa giải cơ sở.

                                                                                                                                                                                                           Quốc Toàn

                                                                                                                                                                                      Trung tâm VHTT&TT huyện GCĐ

Liên kết Liên kết