Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2021
22/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-HĐPH ngày 21/5/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện về tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2021.

Theo Kế hoạch, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện dự kiến tổ chức tập huấn nghiệp tập kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2021 trong tháng 07/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân huyện cho đối tượng là Hòa giải viên chưa qua tập huấn hoặc mới kiện toàn lại. Tuy nhiên, trước tình hình Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện không tổ chức tập huấn bằng hình thức tập trung.

Để nâng cao hiệu quả cho công tác hòa giải ở cơ sở, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật gởi Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên ban hành theo Quyết định 1582/QĐ-BTP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tư pháp, đến các hòa giải viên để nghiên cứu, vận dụng và thực hiện.

Bộ tài liệu giúp cho các cho đội ngũ làm công tác hoà giải ở cơ sở từng bước nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; phòng ngừa, hạn chế đối tượng vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp các hòa giải viên nắm rõ các kiến thức chung về hòa giải, kỹ năng hòa giải; một số khó khăn, vướng mắc thường gặp trong quá trình thực hiện hòa giải ở cơ sở để vận dụng một cách linh hoạt.

 Nâng dần tỷ lệ hoà giải thành ngày càng cao, góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ Nhân dân, thông qua công tác hòa giải nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giảm bớt áp lực cho các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết tranh chấp, tiết kiệm được chi phí cho việc giải quyết tranh chấp

                        PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

 

 

                                                         

 

Liên kết Liên kết