Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông tổ chức Hội nghị triển khai Luật Cảnh sát cơ động
20/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 trên địa bàn huyện Gò Công Đông. Vừa qua, tại Hội trường UBND huyện, Phòng Tư pháp phối hợp với Công an huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Tham dự Hội nghị có 178 đại biểu là đại Đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện (kể cả hệ Đảng), các Hội; Bộ chỉ huy và Đội trưởng các Đội nghiệp vụ - Công an huyện; Báo cáo viên pháp luật huyện; Cấp xã gồm Đại diện Lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Công chức TP-HT, Trưởng Công an.

Quang cảnh hội nghị

Tại  Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Võ Phương Thuận- Trưởng Công an huyện báo cáo sự cần thiết ban hành luật, mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng luật; một số nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát cơ động. Luật Cảnh sát cơ động được thông qua có 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của cảnh sát cơ động; điều kiện bảo đảm và chế độ, chính sách đối với cảnh sát cơ động; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, khẳng định những quy định mới trong Luật Cảnh sát cơ động cũng nâng cao vị trí, vai trò của cảnh sát cơ động, nâng cao ý thức pháp luật, góp phần tạo sự đồng thuận và chuyển biến tích cực về nhận thức trong các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, người dân và toàn xã hội đối với vị trí, vai trò của cảnh sát cơ động, hỗ trợ và thúc đẩy hiệu quả hoạt động của lực lượng này. Quy định cụ thể, minh bạch các nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát cơ động sẽ tạo điều kiện cho cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ cũng như tăng cường sự giám sát của người dân đối với hoạt động của lực lượng này. 

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, giải đáp những khó khăn vướng mắc, đưa ra giải pháp khắc phục, để thực hiện một cách hiệu quả Luật Cảnh sát cơ động tại địa phương trong thời gian tới..

Qua Hội nghị giúp đội ngũ cán bộ, công chức nhận thức được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của lực lượng cảnh sát cơ động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân để Luật cảnh sát cơ động được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

  

                          Phòng Tư pháp huyện Gò Công Đông

           

Liên kết Liên kết