Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông Thực hiện Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em huyện giai đoạn 2021 - 2030
04/05/2022

Kiểm soát, giảm thiểu tình trạng tai nạn đuối nước trẻ em nhằm bảo đảm tính mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội. Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2030.

Mục tiêu của kế hoạch là: đảm bảo 100% các cơ sở tổ chức hoạt động bơi, vui chơi giải trí dưới nước có huấn luyện viên, hướng dẫn viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ đuối nước được tập huấn kiến thức nghiệp vụ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị chuyên môn, vệ sinh, an toàn theo quy định của pháp luật.

90% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin, kiến thức, kỹ năng an toàn về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em vào năm 2025 và 95% vào năm 2030. Phấn đấu các xã, thị trấn đạt 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước vào năm 2025 và 70% vào năm 2030; 70% học sinh lớp 3 bậc Tiểu học, lớp 7 bậc Trung học cơ sở và lớp 10 bậc Trung học phổ thông được phổ cập bơi vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. Giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước vào năm 2025 và 20% vào năm 2030 so với năm 2020.

Dạy bơi Trường tiểu học Nguyễn Thị Tư (lúc chưa có dịch covid)

Theo đó, nhiệm vụ của các ngành, các cấp trong huyện và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội

Xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên về phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động dạy bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; Kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước; Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả triển khai Chương trình

UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; xây dựng và ban hành Kế hoạch cụ thể hàng năm để thực hiện nhiệm vụ được giao. Phối hợp mở các lớp dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em; kiểm tra, đánh giá kiến thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em và cộng đồng theo hướng dẫn của Tổng cục Thể dục thể thao.

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch liên ngành phát động phong trào bơi trong học sinh ở các cấp học, đưa môn bơi vào môn thể thao tự chọn; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo kiến thức cho viên chức, giáo viên, nhân viên thể dục thể thao phụ trách công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và học sinh trong trường học; Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em và học sinh trong đơn vị bằng nhiều hình thức như: chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Đoàn/Đội, hội thi,... cho học sinh, phụ huynh.

Phòng GD-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các trường học trên địa bàn huyện triển khai hiệu quả dạy học môn bơi trong môn học Giáo dục thể chất của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh trong toàn huyện với phương châm “Học sinh biết bơi, an toàn mọi nơi”. Tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở giữ trẻ và trường học trên địa bàn huyện, đảm bảo an toàn, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh trong trường học; phòng, chống đuối nước cho trẻ em và học sinh trong trường học khi có thiên tai, bão lũ. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện tổ chức giải bơi “Chú Ếch con” cho đội viên, học sinh, thiếu nhi trên địa bàn huyện.

Các Cơ quan, ban, ngành huyện triển khai, thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị liên quan đến phòng, chống đuối nước trẻ em; hàng năm. Riêng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đánh giá thực trạng trẻ em tử vong do đuối nước và công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em trên địa bàn huyện. Tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình quan tâm, giám sát con em mình phòng, chống tai nạn đuối nước; tạo điều kiện đưa trẻ tham gia Lễ phát động và thường xuyên tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

UBND các xã, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này phù hợp với điều kiện của địa phương; trong đó chú trọng xây dựng, hướng dẫn giáo dục kỹ năng an toàn trong môi trường nước và bơi an toàn cho trẻ em. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc trẻ em tập luyện môn bơi để phòng, chống đuối nước, nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực và rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ trong môi trường nước; vận động các gia đình tạo điều kiện thuận lợi cho con em mình được tham gia tập luyện, thi đấu môn bơi tại trường học và các cơ sở dạy bơi ngoài trường học.

Tiến hành rà soát các khu vực thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để cảnh báo và có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão. Đưa các nội dung triển khai Chương trình thành tiêu chí thi đua tại các đơn vị trên địa bàn các xã, thị trấn. Hàng năm, tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tích xuất sắc trong triển khai Chương trình.

                                                                                                             Lê Hằng

Liên kết Liên kết