Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông tham dự hội thi Cụm Pano tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021
26/11/2021

Để góp phần nâng cao hiệu quả của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Huyện Gò Công Đông đang tích cực tham gia Hội thi cụm pano tuyên truyền Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang phát động.

Cụm Pano tham gia dự thi tại công viên thị trấn Tân Hòa

Hiện tại, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Đông đã tổ chức thi công, lắp đặt 03 cụm Pano tại các điểm trên địa bàn huyện gồm: công viên thị trấn Tân Hòa; đường Huyện lộ 02, ấp Chợ Bến, xã Bình Ân; ngã ba Bình Nghị, đường tỉnh 852 giao huyện lộ 5, xã Bình Nghị. Trong đó, cụm pano tại công viên thị trấn Tân Hòa tham gia dự thi của cấp huyện, còn 2 cụm pano còn lại tham gia dự thi của cấp xã. Với diện tích mỗi Cụm Pano có kích thước từ 12 m2 - 27m2.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu về các lĩnh vực văn hóa thông qua nhiều khẩu hiệu tuyên truyền như: văn hóa soi đường cho quốc dân đi; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…

Trong quá trình thi công, lắp đặt các cụm pano luôn đảm bảo về mặt nội dung, hình thức, thiết kế, đồng thời đảm bảo về an toàn lao động và phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay. Dự kiến, Ban tổ chức tiến hành chấm thi từ ngày 23 - 26/11/2021.

Việc tham gia hội thi, nhằm góp phần vào thành công của Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, đồng thời tạo sức lan tỏa trong việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời đại mới./.

 

Hoàng Minh

Trung tâm VH-TT và Truyền thanh huyện 

Liên kết Liên kết