Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 111 đảng viên mới
28/04/2022

Trung tâm Chính trị huyện Gò Công Đông vừa phối hợp cùng Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 111 đồng chí đảng viên mới của các Chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện.

Học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Trong thời gian 07 ngày các học viên được nghiên cứu và truyền đạt các chuyên đề, với 10 bài lý luận chính trị như: Chủ nghĩa Mac – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tản tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế… Sau đó, các đảng viên dự bị sẽ tham gia viết bài thu hoạch kiểm tra cuối khóa.

Qua đây, giúp các đồng chí đảng viên mới có được những kiến thức cơ bản về công tác xây dựng đảng, từ đó vận dụng lý luận chính trị, quan điểm của Đảng vòa thực tế công tác đạt hiệu quả tốt hơn, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được Trung tâm Chính trị huyện Gò Công Đông cấp giấy chứng nhận trình hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Dịp này, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện còn tặng giấy khen cho 11 học viên có thành tích hoàn thành xuất sắc trong học tập và rèn luyện./.

 

Hoàng Minh

Trung tâm VH-TT và Truyền thanh huyện 

Liên kết Liên kết