Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC
06/10/2018


Xác định công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn xã hội và là quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi công dân. Thực hiện tốt công tác PCCC nhằm bảo vệ tốt tính mạng, tài sản nhân dân và Nhà nước nên các ngành đoàn thể trong huyện Gò Công Đông luôn làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động giáo dục nhân dân giúp mọi người nâng cao ý thức tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa không để cháy, nổ xảy ra.


Để đảm bảo an toàn PCCC, ngay từ đầu năm 2018, công an huyện Gò Công Đông làm tham mưu cho UBND huyện xây dựng các văn bản có liên quan đến công tác PCCC, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đại lý xăng dầu, nhà máy xay xát và nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống cháy, nổ trong mùa khô, dịp lễ, tết.

 Căn cứ vào kế hoạch, văn bản UBND huyện ban hành, công an huyện phối hợp các ngành có liên quan …tổ chức 219 cuộc họp có trên 1.950 lượt người tham dự để tuyên truyền một số điều cơ bản của Luật PCCC, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ, các khuyến cáo về PCCC trong khu dân cư, phòng cháy trong sử dụng điện, gaz, xăng dầu…Đồng thời tổ chức tuyên truyền lưu động, dán pano, áp phích, khẩu hiệu nhân hưởng ứng “tuần lễ quốc gia về vệ sinh an toàn lao động phòng chống cháy nổ”, Ngày Bác Hồ ký Pháp lệnh về PCCC 4/10, tháng hoạt động PCCC … ở các khu vực đông dân cư, các bến bãi, các chợ, vận động hộ dân cam kết đảm bảo an toàn PCCC…. Phối hợp với Đài Truyền thanh –Truyền hình huyện tổ chức phát thanh tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống cháy nổ, chấp hành tốt Pháp lệnh số 16 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ v.v… Qua tuyên truyền giúp CB-CCVC nâng cao nhận thức về công tác PCCC, hiểu rõ những thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra để có biện pháp chủ động phòng, chống.Lực lượng chữa cháy tại chỗ và chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp chữa cháy 
theo tình huống diễn tập  ở Kho bạc Nha nước  huyện GCĐ


Song song với công tác trên, các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện đều xây dựng kế hoạch quán triệt cho CB-CCVC về ý thức PCCC tại cơ quan, đơn vị. Mỗi cơ quan, đơn vị đều lập phương án, thành lập đội PCCC làm nhiệm vụ tuyên truyền phòng cháy và sẵn sàng chữa cháy. Các xã, thị trấn gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tiến hành xây dựng từ 01 đến 02 đội chữa cháy dân phòng được tập huấn nghiệp vụ cơ bản về chữa cháy làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có xảy ra cháy nổ ở địa bàn dân cư.

 Để có một đội ngũ chữa cháy kịp thời khi có cháy xảy ra, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đều quan tâm lãnh đạo tổ chức xây dựng đơn vị cơ quan tiên tiến, xã, ấp, khu phố an toàn về PCCC gắn với cuộc vận động xây dựng công sở văn minh, gia đình, xóm, ấp văn hoá. Quan tâm xây dựng lực lượng PCCC tại đơn vị cơ sở tạo điều kiện cho lực lượng này học tập nâng cao nghiệp vụ cũng như quan tâm cấp kinh phí mua sắm trang bị các trang, thiết bị phục vụ công tác PCCC. Tính chung hiện nay, toàn huyện có 136 đội PCCC, với trên 900 đội viên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, nhất là các thao tác cứu người, di chuyển tài sản ra khỏi đám cháy, đồng thời tham gia các cuộc hội thao PCCC do tỉnh, huyện tổ chức.


Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Đội nghiệp vụ công an huyện tổ chức kiểm tra an toàn PCCC ở 13 đơn vị xã, thị trấn, 25 cơ quan ban ngành, 52 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, nhà máy xay sát lúa gạo, điểm mua bán thuốc bảo vệ thực vật, nhà thuốc tây…. Qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm, nhắc nhở chú ý bão dưỡng thay thế các thiết bị PCCC hư hỏng để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.Lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia chữa cháy trong tình huống diễn tập PCCC ở KBNN GCĐ

 Nhìn chung, nhờ phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC nên trên địa bàn huyện không xảy ra cháy, nổ. Kết quả đó là nhờ ý thức của nhân dân trong công tác PCCC ngày càng được nâng cao, họ nhận thức được tác hại nghiêm trọng của việc cháy nổ nên đã chủ động tích cực phòng ngừa góp phần đáng kể trong công tác phòng ngừa ngăn chặn cháy nổ trên địa bàn huyện.

Để đảm bảo tốt an toàn PCCC, mới đây, ngày 26/9, hưởng ứng ngày toàn dân PCCC và tháng 10 tháng PCCC, UBND huyện ban hành công văn số 1983 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”. Theo đó, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và hệ Đảng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức triển khai cho cán bộ CCVC và nhân dân thực hiện nghiêm nội dung Luật PCCC, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC, Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác PCCC và một số Nghị định có liên quan; Công an huyện chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra công tác PCCC tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa bàn dân cư; trong đó đặc biệt chú ý các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh của tư nhân hoạt động có nhiều tính chất nguy hiểm về cháy, nổ như: xăng dầu, gas, xay xát, may mặc...Qua kiểm tra chú ý phát hiện và có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời các thiếu sót chưa đảm bảo an toàn PCCC; đảm bảo phát huy tác dụng công tác PCCC bốn tại chỗ theo quy định của Luật PCCC; phòng ngừa có hiệu quả nạn cháy, nổ xảy ra ra, đảm bảo an toàn tài sản của mọi người.

                                                                                                                                       hu Thảo- GCĐ

Liên kết Liên kết