Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ: tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác thu bảo hiểm y tế học sinh năm học 2021-2022.
02/04/2022

Theo số liệu báo cáo của cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tại Công văn số 313/BHXH-QLT ngày 22/3/2022 về tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác thu bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2021-2022. Tính đến ngày 16/3/2022 số học sinh tham gia BHYT trên huyện Gò Công Đông chỉ đạt 91,5% thấp hơn mặt bằng chung của toàn tỉnh là 6,4%. Để đảm bảo công tác tuyên truyền, vận động học sinh trên địa bàn huyện tham gia BHYT đạt 100% theo chủ trương chung. Ủy ban nhân dân huyện (UBND) chỉ đạo các ngành có liên quan; Ban giám hiệu các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường các giải pháp thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh năm học 2021-2022: 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện về thực hiện chính sách BHYT học sinh và lộ trình tiến tới BHYT toàn dân; đồng thời khẳng định BHYT học sinh là loại hình BHYT bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Chỉ đạo Ban giám hiệu các trường đưa số tiền tham gia BHYT học sinh vào khoản thu bắt buộc, tổ chức thu ngay từ đầu năm học, chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác thu BHYT học sinh kịp thời lập danh sách và nộp tiền về cơ quan BHXH để in thẻ, gia hạn thẻ kịp thời cho học sinh theo đúng quy định. Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh vào tiêu chí đánh giá xếp loại hàng năm của giáo viên và tập thể nhà trường.

Bảo hiểm xã hội huyện: chủ động phối hợp với các trường tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHYT học sinh bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp, dễ hiểu, thiết thực, thu hút sự quan tâm của người dân, phụ huynh và học sinh. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT đối với học sinh nhằm thực hiện đạt 100% học sinh tham gia BHYT năm học 2021 - 2022.

Các Trường Trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Văn Côn; Trường THPT Gò Công Đông; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; các Trường Tiểu học Trung học cơ sở trên địa bàn huyện: tiếp tục quán triệt cho giáo viên nắm rõ những văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện về thực hiện chính sách BHYT học sinh và lộ trình tiến tới BHYT toàn dân; đồng thời khẳng định BHYT học sinh là loại hình BHYT bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về BHYT học sinh, về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT theo quy định, khẳng định BHYT học sinh là loại hình BHYT bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế cho phụ huynh được rõ. Đối với các trường tham gia BHYT chưa đạt 100% theo quy định tập trung các nguồn lực tổ chức tuyên truyền và thu BHYT học sinh đến ngày 25/4/2022 phải đạt 100% theo quy định. Tiếp tục theo dõi danh sách học sinh chưa tham gia BHYT, tham gia BHYT đã hết hạn để tổ chức vận động thu BHYT gia hạn kịp thời nhằm đạt kết quả và đảm bảo quyền lợi 05 năm liên tục cho các em.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: chỉ đạo các Trường học trên địa bàn, đặc biệt là các trường học có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT chưa đạt 100% tập trung tổ chức tuyên truyền và thu BHYT học sinh nhằm đạt 100% theo quy định xem đây là khoản thu bắt buộc ngay từ đầu năm học. Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện BHYT học sinh trên địa bàn, có kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình thực hiện để có chỉ đạo kịp thời.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND xã, thị trấn quan tâm tổ chức thực hiện. Giao Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác BHYT học sinh năm học 2021 - 2022; tổng hợp, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện để theo dõi, chỉ đạo./.

Nhật Lam

Liên kết Liên kết