Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ tiếp nhận, quản lý, khai thác bảo trì các hạng mục công trình của dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạp kết hợp bến cá Vàm Láng
21/03/2023

Ngày 29/10/2014, UBND tỉnh ban hành Qquyết định 2656 về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài rạp kết hợp bến cá Vàm Láng. Thực hiện Công văn số 294/UBND-KT ngày 31/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tiếp nhận, khai thác, quản lý bảo trì các hạng mục công trình của dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạp kết hợp bến cá Vàm Láng. Sau thời gian thi công hoàn thành hạng mục, ngày 02/3/2023, Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang thực hiện bàn giao các hạng mục công trình cho Ủy ban nhân dân huyện.

Tàu thuyền về neo đậu trong khu vực cảng cá Vàm Láng

Để việc tiếp nhận, khai thác, quản lý bảo trì các hạng mục công trình được vận hành đúng quy định, nâng cao hiệu quả phục vụ và đảm bảo tuổi thọ công trình. Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp nhận, khai thác, quản lý bảo trì hạng mục công trình thuộc dự án: tuyến đường công vụ phục vụ khu trú bão; đường giao thông từ cầu số 1 đến cầu số 2 (đường vào Cảng cá Vàm Láng từ ĐT.871 đến cầu số 2). Thực hiện tổ chức cắm biển báo, thường xuyên kiểm tra mặt đường để có biện pháp duy tu, sửa chữa, bảo trì mặt đường theo quy định.

Ban Quản lý dịch vụ công ích tiếp nhận, khai thác, quản lý bảo trì hạng mục: Hệ thống điện (hệ thống đèn đường chiếu sáng). Thực hiện gắn điện kế mới để quản lý sử dụng hệ thống đèn đường chiếu sáng; thường xuyên kiểm tra để kịp thời sửa chữa, bảo trì hệ thống điện.

Dự án khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạp kết hợp bến cá Vàm Láng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích 40 ha, tổng mức đầu tư hơn 157,5 tỷ đồng.

Nhật Lam

Liên kết Liên kết