Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ nhân rộng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở
01/02/2023

Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã thực hiện tốt các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở mang hiệu hiệu quả cao. Để nhân rộng các mô hình, cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và học tập kinh nghiệm ở các địa phương khác. Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch 12 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023, qua đó chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể xã, thị trấn tổ chức thực hiện mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải có hiệu quả trên địa bàn huyện với hai mô hình như:

Mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật gồm: Mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cơ sở thờ tự, cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ, thánh thất) và Mô hình phối hợp tuyên truyền pháp luật trong cuộc họp sinh hoạt hàng tháng của chi hội phụ nữ ở xã Tăng Hòa; Mô hình tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật qua loa di động của các xã: Tăng Hòa, thị trấn Vàm Láng, Bình Nghị; Mô hình tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến trở thành người tốt của xã Bình Nghị; Mô hình phối hợp tuyên truyền pháp luật với các tổ vay vốn của xã Phước Trung; Mô hình vận động “Nhân dân cung cấp tin báo, tố giác tội phạm” của thị trấn Vàm Láng; Mô hình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngày thứ sáu hàng tuần và mô hình tuyên truyền pháp luật ở khu dân cư của thị trấn Tân Hòa; Mô hình nông dân với an toàn giao thông của xã Tân Phước; Mô hình khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội của xã Tân Thành; Mô hình phụ nữ với pháp luật của xã Tân Điền; Mô hình Câu lạc bộ pháp luật với nông dân của xã Tân Tây, Tân Phước và Gia Thuận; Mô hình niềm tin cuộc sống và mô hình Câu lạc bộ pháp luật học đường của xã Bình Ân; Mô hình Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật của xã Tân Đông; Mô hình tuyên truyền pháp luật-tư vấn pháp luật cho nông dân và Mô hình tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh xã, hệ thống mạng xã hội, nhóm zalo, facebook của xã Kiểng Phước; ….

Hiện nay Mô hình Mặt trận Tổ quốc huyện đang triển khai “Tiếng loa thanh niên phòng, chống dịch Covid-19”; Đoàn Thanh niên có mô hình “Nhà trọ tự quản về an ninh trật tự” được Ban thường vụ Huyện đoàn phối hợp cùng các ngành chức năng, các thành viên trong Ban chủ nhiệm mô hình tổ chức triển khai cho các chủ nhà trọ, người thuê trọ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong việc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, ...

Mô hình hòa giải ở cơ sở gồm: Mô hình 3T (Tuyên truyền-Thuyết phục-Thành quả) của xã Tăng Hòa, xã Tân Tây; Mô hình 3 Tốt (tuyên truyền tốt, vận động tốt, chấp hành  tốt) của xã Tân Thành; mô hình 3 H (Hướng dẫn –Hiểu biết – Hợp lý) của xã Tân Phước; mô hình 3 Ph “Phát hiện-Phối hợp-Phổ biến” của xã Bình Nghị; mô hình Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu của xã Bình Ân, Tân Đông; mô hình 3 thực hiện đúng của xã Tân Điền…

Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và các mô hình mang lại hiệu quả, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện góp phần đưa công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ngày càng hiệu quả, đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu của người dân và xã hội, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung tổ chức thực hiện kế hoạch này đạt kết quả tốt. 

Nhật Lam

Liên kết Liên kết