Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh làm việc tại huyện Gò Công Đông.
23/10/2015

Sáng ngày 22/10, Đoàn liểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh có buổi làm việc tại huyện Gò Công Đông; bà Lưu Thị Hồng Anh-UVTVHU-Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các thành viên Hội đồng phổ biến , giáo dục pháp luật huyện, một số ngành liên quan tiếp và  làm việc với đoàn.Đoàn kiểm tra vànghe báo cáo kết quả thực hiện 11 đề án về tuyên truyền, phổ biến, giáo dụcpháp luật trên địa bàn huyện Gò Công Đông, như đề án:  “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáodục pháp luật về Luật khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn”;  đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chấtlượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêucầu đổi mới, phát triển đất nước”; đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục phápluật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”; đề án “Tăng cường công tácphổ biến, giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh-truyền hình”;... Công tác hòagiải ở cơ sở; công tác triển khai, hướng dẫn, theo dõi tình hình xây dựng vàthực hiện Quy ước của ấp, khu phố...

Đoàn đánh giá caokết quả thực hiện các đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địabàn huyện Gò Công Đông, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và chấp hành tốtchính sách, pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Đồng thời nêu lên một số hạnchế, tồn tại như: chủ yếu là tuyên truyền trên hệ thống thông tin công cộng,tuyên truyền miệng, thiếu tuyên truyền bằng hình thực trực quan, tuyên truyềnqua CLB, tiểu phẩm chưa nhiều, chưa đa dạng; lực lượng làm công tác tuyêntruyền, kinh phí còn khiêm tốn;... huyện sẽ từng bước khắc phục để công tác phổbiến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

 

                                                                 Hoàng Nam

Liên kết Liên kết