Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Danh sách các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND cấp xã
02/04/2019

​​

1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện

 

Tên cơ quan, đơn vị

Số điện thoại

 1.  

Văn phòng HĐND và UBND huyện

0273.3560730

 1.  

Phòng Kinh tế-  Hạ tầng

0273.3943979

 1.  

Phòng Tài chính-Kế hoạch

0273.3560836

 1.  

Phòng Tư pháp

0273.3846100

 1.  

Phòng Văn hóa-Thông tin

0273.3846153

 1.  

Phòng Lao động-TBXH

0273.3846141

 1.  

Phòng Nông nghiệp-PTNT

0273.3846110

 1.  

Phòng Tài nguyên-MT

0273.3846212

 1.  

Phòng Giáo dục-Đào tạo

0273.3846134

 1.  

Phòng Nội vụ

0273.3560862

 1.  

Thanh tra

0273.3846177
 1.  

Công an

0273.3846151

 1.  

 

 
 1.  

BCH Quân sự

0273.3846131

 1.  

Kho bạc NN

0273.3846169

 1.  

Xí nghiệp nước

0273.3846224

 1.  

BQL Dự án-phát triển Quỹ đất

0273.3846255

 1.  

TT Văn hóa-TT và TT

0273.3846303

 1.  

Chi cục thuế KV TXGC-GCĐ-TPĐ

02733.846113

 1.  

Ngân hàng NN-PTNT

02733.846146

 1.  

PGD Ngân hàng Chính sách xã hội

02733.943465

 1.  

Trung tâm Ytế

0273.3560765

 1.  

Trung tâm GDNN-GDTX

0273.3560805

 1.  

BQL dịch vụ công ích

02733.943317

 1.  

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

02733.943542

 1.  

Chi cục Thống kê

02733.546222

 1.  

Ban quản lý Cồn bãi

02733.946539

 1.  

 Văn phòng cấp nước GCĐ

02733.846224

 1.  

CN Văn phòng đăng ký đất đai

02733.846397

 1.  

Điện lực Gò Công Đông

02733.949555

 1.  

Bảo hiểm xã hội

02733.846246

 1.  

Chi cục Thi hành án Dân sự

02733.846335

 1.  

Viện Kiểm sát nhân dân

02733.846139

 1.  

Tòa án nhân dân

02733.846127

 1.  

UBMTTQ Việt Nam

02733.846128

 1.  

Huyện đoàn

02733.846155

 1.  

Hội Liên hiệp Phụ nữ

02733.846154

 1.  

Liên đoàn Lao động

02733.846161

 1.  

Hội Nông dân

02733.846156

 1.  

Hội Cựu chiến binh

02733.846230

 1.  

Hội Chữ thập đỏ

02733.846344

2. UBND các xã-TT

TT

Đơn vị hành chính

Số điện thoại

1

UBND thị trấn Tân Hòa

0273.3846145

2

UBND thị trấn Vàm Láng

0273.3557612

3

UBND xã Tân Thành

0273.3946197

4

UBND xã Tân Điền

0273.3949306

5

UBND xã Tăng Hòa

0273.3560708

6

UBND xã Phước Trung

0273.3846626

7

UBND xã Bình Nghị

0273.3846207

8

UBND xã Bình Ân

0273.3948148

9

UBND xã Kiểng Phước

0273.3847248

10

UBND xã Tân Đông

0273.3840055

11

UBND xã Tân Tây

0273.3571140

12

UBND xã Tân Phước

0273.3840015

13

UBND xã Gia Thuận

0273.3840014

 

 

Tin liên quan

Liên kết Liên kết