Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Đối chiếu phân loại nợ-đánh giá thực trạng tín dụng chính sách
06/05/2022

Thực hiện Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 01/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế phân loại nợ tại NHCSXH, công văn số 10726/NHCS-QLN ngày 19/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH, công văn 953/NHCS-KHTD ngày 23/11/2021 của Giám đốc NHCSXH tỉnh Tiền Giang về việc triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021, NHCSXH Huyện đã triển khai đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng nhằm đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách và giúp cấp ủy, chính quyền địa phương năm được thực trạng nợ đã cho vay, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách.

Việc đối chiếu, phân loại nợ được ngân hàng tiến hành thực hiện theo định kỳ 3 năm/lần, theo đó thực hiện đối chiếu, phân loại 100% dư nợ gốc, lãi phát sinh, số dư tiền gửi tiết kiệm đến thời điểm cuối ngày 31/12/2021. Các khoản dư nợ phát sinh thời điểm 31/12/2021 sẽ được đối chiếu, phân loại vào đợt tiếp theo. Để công tác đối chiếu được nhanh chóng, thuận lợi và đảm bảo an toàn phòng chống dịch, NHCSXH Huyện đã triển khai phương án và phối hợp với chính quyền địa phương phân công cụ thể cho từng thành viên của tổ đối chiếu phân loại nợ, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Quá trình thực hiện đối chiếu nợ, cán bộ NHCSXH được phân công sẽ kết hợp giữa việc tuyên truyền, phổ biến một số chính sách tín dụng ưu đãi với việc thông báo quyền, nghĩa vụ khi tham gia vay vốn, hướng dẫn khách hàng cách kiểm tra biên lai thu lãi, thu tiền tiết kiệm và việc trả nợ tiền vay.

Đến nay, công tác đối chiếu, phân loại nợ đã thực hiện được 13/13 xã, thị trấn, đạt 99% tổng số khách hàng phải đối chiếu, phân loại nợ. Sau khi hoàn thành đối chiếu, phân loại nợ, NHCSXH Huyện sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác tổ chức tổng kết, đánh giá thực trạng tín dụng của từng địa bàn xã, thị trấn nhằm đề ra giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động tín dụng trên địa bàn.

Kim Anh-NHCSXH Huyện Gò Công Đông

Liên kết Liên kết