Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thông báo Thông báo

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 25
  Tổng lượt truy cập: 860393

VB điều hành UBND huyện VB điều hành UBND huyện

QĐ hủy GCN QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất số CH01716 ngày 03/3/2015 của hộ bà Huỳnh Thị Tiếm
QĐ hủy GCN QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất số CH01716 ngày 03/3/2015 của hộ bà Huỳnh Thị Tiếm

Lý do: hộ bà Huỳnh Thị Tiếm không giao GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và  tài sản khác gắn liên với đất theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND huyệ...

Phát động chuyên đề thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020
Phát động chuyên đề thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

Ủy ban nhân dân huyện ban hành kê shoạch phát động chuyên đề thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020 Thời gian từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/9/2020  ...

QĐ thu hồi GCN QSD, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CH 01716 ngày 03/3/2015 của hộ bà Huỳnh Thị Tiếm
QĐ thu hồi GCN QSD, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CH 01716 ngày 03/3/2015 của hộ bà Huỳnh Thị Tiếm

Lý do: GCN QSD, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theodự sán VLAP không đúng diện tích đất (do có phần đaát con mương công cộng diện tích 212,7m2 nằm trong phần diện tích đất trên...

Xem thêm >>

Liên kết Liên kết