Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thông báo Thông báo

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 870692

VB điều hành UBND huyện VB điều hành UBND huyện

​Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, các cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện triển khai thực hiện Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Tiền Giang Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1601/QĐ-UB...
Xem thêm >>

Liên kết Liên kết