Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 160
  Tổng lượt truy cập: 931926

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Quyết định 01/2021/QĐ-UBND 29-07-2021 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Gò Công Đông
Quyết định 16/2021/QĐ-UBND 12-07-2021 Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Thông tư 2/2021/TT-BNV 11-06-2021 hông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Nghị định 55/2021/NĐ-CP 24-05-2021 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Nghị định 124/2020/NĐ-CP 19-10-2020 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
Quyết định 01/2020/QĐ-UBND 01-10-2020 Quyết định bãi bỏ quy định về công tác Văn thư tại Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND huyện ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ
Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND 30-09-2020 riển khai Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh
Thông tư 04/2020/TT-BNG 25-09-2020 Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực.
Thông tư 02/2020/TT-BNV 14-07-2020 Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ;
Quyết định 924/QĐ-TTg 30-06-2020 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1990 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam
Thông tư 01/2020/TT-BNV 16-04-2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Nghị định 45/2020/NĐ-CP 08-04-2020 Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Nghị định 45/2020/NĐ-CP 08-04-2020 NĐ Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Nghị định 32/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Thông tư 01/2020/TT-BTP 03-03-2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch
Thông tư 02/2020/TT-BNG 14-02-2020 Tổ chức giải quyết công tác lãnh sự
Nghị định 19/2020/NĐ-CP 12-02-2020 Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Nghị định 16/2020/NĐ-CP 03-02-2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
Quyết định 201/QĐ-UBND 22-01-2020 Quyết định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn huyện
Nghị định 08/2020/NĐ-CP 08-01-2020 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Liên kết Liên kết