Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 37
  Tổng lượt truy cập: 951023

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND 08-12-2021 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Nghị quyết 30/2021/NQ-HĐND 08-12-2021 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Thông tư 05/2021/TT-TTCP 01-10-2021 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị.
Thông tư 04/2021/TT-TTCP 01-10-2021 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân
Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Triển khai Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Triển khai Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Triển khai Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Quyết định 39/2021/QĐ-UBND 13-09-2021 Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 01/2021/QĐ-UBND 29-07-2021 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Gò Công Đông
Quyết định 16/2021/QĐ-UBND 12-07-2021 Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Thông tư 2/2021/TT-BNV 11-06-2021 hông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Nghị định 55/2021/NĐ-CP 24-05-2021 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Nghị quyết 21/2021/NĐ-CP 19-03-2021 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
Nghị định 124/2020/NĐ-CP 19-10-2020 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
Quyết định 01/2020/QĐ-UBND 01-10-2020 Quyết định bãi bỏ quy định về công tác Văn thư tại Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND huyện ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ
Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND 30-09-2020 riển khai Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh
Thông tư 04/2020/TT-BNG 25-09-2020 Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực.
Thông tư 02/2020/TT-BNV 14-07-2020 Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ;
Quyết định 924/QĐ-TTg 30-06-2020 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1990 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam
Thông tư 01/2020/TT-BNV 16-04-2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Liên kết Liên kết