Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thông báo Thông báo

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 13
  Tổng lượt truy cập: 952256

Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

​ Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ (Nghị quyết số 116/NQ-CP), Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg) về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh...
​ Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-HĐPH ngày 21/5/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện về tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2021. Theo Kế hoạch, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục phá...
​ Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, mặc dù các cơ quan, ban ngành và địa phương tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn quan tâm trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Th...
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND), ngày 13/7/2021, UBND huyện ban hành Công văn số 1626 về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, Ủy ban...
​ Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện năm 2021. Ngày 22 tháng 4 năm 2021, UBND huyện Gò Công Đông tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định chi...
​ Ngày 25/01/2021, UBND huyện ban hành công văn về quản lý, sử dụng pháo trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông suốt, thực hiện n...
​ Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025 là nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm...
​ Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tư pháp về việc xử lý một số vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân của trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016. UBND huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện. Thực tế hiện nay, trên địa bàn huyện còn nhiều trường hợp...
​ Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (Nghị định số 87/2020/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân huyện (UBND) xây dựng Kế hoạch tổ chức...
​               Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ...
Xem thêm >>

Liên kết Liên kết