Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thông báo Thông báo

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 25
  Tổng lượt truy cập: 855089

Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

UBND huyện ban hành Công văn số 272 ngày 21/02/202 về thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên người và gia cầ...
​ Vừa qua, UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm năm 2020. Theo đó kế hoạch đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành,...
​ Vừa qua, UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm năm 2020. Theo đó kế hoạch nêu rõ mục tiêu, yêu cầu cụ thể như tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác phòng, chống tội p...
Thực hiện Công văn số 392/UBND-KTTC ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ và các quy định liên quan đến an toàn giao thông trong Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. Ngày 10/02/2020, Ủy b...
Ngày 10/02/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 193/UBND về tiếp tục triển khai và thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, thị trấn” trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Dự án trên địa bàn huyện. Ủy ban nh...
​ Vừa qua, UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2020....
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông năm 2020
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông năm 2020

​ Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao tông (TTATGT) của các đối tượng trực tiếp tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy và các tổ chức, cá nhâ...

​ Thực hiện Công văn số 5582/UBND-NCPC ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý Tủ sách pháp luật không thuộc đối tượng áp dụng theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp...
Thanh tra tỉnh Tiền Giang tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo tại huyện Gò Công Đông
Thanh tra tỉnh Tiền Giang tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo tại huyện Gò Công Đông

Ngày 19/12, tại huyện Gò Công Đông, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo cho cán bộ công chức, viên chức và nhân dân 2 xã: Phước Trung và thị trấn Tân Hòa.

...

​ Thực hiện Kế hoạch số 390/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn huyện như:  Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ngành huyện, Ủ...
​ Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn huyện. Trong đó,...

Ngày 16 tháng 8 năm 2019, huyện Gò Công Đông tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019. Hội thi diễn ra 3 phần: thi trắc nghiệm, thi kiến thức và  xử lý tình huống.

...
​Ngày 06/8, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2019....
Gò Công Đông tổ chức tập huấn nghiệp vụ Hòa giải ở cơ sở
Gò Công Đông tổ chức tập huấn nghiệp vụ Hòa giải ở cơ sở

​ Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-HĐPH ngày 17/5/2019 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện về tập huấn nghiệp vụ hào giải cơ sở năm 2019...

Liên kết Liên kết