Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thông báo Thông báo

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 870689

Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

III. Thông tin liên hệ:

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông

- Địa chỉ: số 09, đường Nguyễn Văn Côn - thị trấn Tân Hoà huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: (0273) 3846116, 3560730

- Fax: (0273) 3846149

- Email: Gocongdong@tiengiang.gov.vn

- Thông tin lãnh đạo của đơn vị:

+ Lãnh đạo UBND huyện
        

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trần Văn Thành

Chủ tịch UBND huyện

3846123

tvthanh@tiengiang.gov.vn

Lê Hoàng Việt

Phó Chủ tịch UBNDhuyện

3846121

lehoangviet@tiengiang.gov.vn

Lưu Thị Hồng Anh

Phó Chủ tịch UBNDhuyện

3846117

luuthihonganh@tiengiang.gov.vn
 

 Các đơn vị trực thuộc:

    

Tên đơn vị

Tên lãnh đạo

Chức vụ

Điện thoại

email

VP.HĐND&UBND

Võ Thị Mỹ Phương

CVP

3.560848

gocongdong.hdnd-ubnd@tiengiang.gov.vn

Lương Thị Giàu

PCVP

3560848

Lê Hồng Quân

PCVP 3560779

P.LĐTB&XH

Nguyễn T Mười Một

TP

 

 

gocongdong.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

 

Võ Thị Phương Thảo

PTP

3846141

Võ Văn Thống

PTP

3943842

Phòng Nội vụ

Trần Công Việt  

3846143

gocongdong.pnv@tiengiang.gov.vn

 

 

   

Dương Ngọc Toàn

PTP

3846227

         

Phòng TC-KH

Võ Văn Mười

TP

3846166

gocongdong.ptckh@tiengiang.gov.vn

Phan Thanh Hoàng

PTP 3846327
Nguyễn Văn Tơn PTP 3846970

Phòng Tư pháp

Lê Quang Vinh TP 3846100

gocongdong.ptp@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Phượng

PTP

 3846333

Phòng TM&MT

Đặng Văn Phương

TP

3943882

gocongdong.ptnmt@tiengiang.gov.vn

Huỳnh Văn Tròn

PTP

3846397

     

Phòng NN&PTNT

Nguyễn Văn Quí

TP

3846110

 

Võ Thị Mỹ Trang

PTP

3846656

gocongdong.pnnptnt@tiengiang.gov.vn

Lê Thành Vinh PTP

 3846110

Phòng VH&TT

Nguyễn Tuấn Duy

Đặng Văn Quang

TP


PTP

3846686


3846153

gocongdong.pvhtt@tiengiang.gov.vn

 

Phan Văn Duy

PTP

 

Phòng KT&HT

Bạch Công Quang

TP

3943978

gocongdong.pktht@tiengiang.gov.vn

 

Phạm Văn Năm 

 

PTP

 

 

3943979

 

Phòng Y tế

Nguyễn Công Quang

TP

3943175

gocongdong.pyt@tiengiang.gov.vn

Phòng GD&ĐT

Nguyễn Văn Hiếu

TP

3846831

 

 

 

 

gocongdong.pgddt@tiengiang.gov.vn

Trương Văn Hơn

PTP

 

Thanh tra

Ngô Văn Nhiên

Chánh thanh tra

3846177

gocongdong.thanhtra@tiengiang.gov.vn

 

 

Đặng Thành Hậu PCTT

 

 

Phạm Văn Một PCTT  
    PCTT    

Liên kết Liên kết