Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thông báo Thông báo

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 855093

Thông báo Thông báo

Thông báo dời lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện
Thông báo dời lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện

Lịch định kỳ tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện vào ngày 05/12/2019 dời sang ngày 12/12/201...

1 . Đối tượng phải kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: - Chủ cơ sở sản xuất sản phẩm trồng trọt; - Người trực tiếp sản xuất sản phẩm trồng trọt. 2. Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến...
Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt được từng tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Gò Công Đông báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tân Phước năm 2018...
Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt được từng tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Gò Công Đông báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tân Phước năm 2018...
Thông báo lộ trình chuyển đổi mã mạng...
 UBND huyện ban hành QĐ số 1953/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 Công nhận UBND xã Tân Phước đạt chuẩn tiếp cân pháp luật năm 201...
Thông báo niêm yết công khai về lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Gò Công Đông Đính kèm các văn bả...

Liên kết Liên kết