Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

​ Nghị quyết số 02/HĐ-HĐND ngày 27/02/2020 của HĐND huyện về việc thông qua quy hoạch xây dựng vùng huyện GCĐ, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045...
Bản đồ SDĐ huyện GCĐ Quyết định...
QĐ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện GCĐ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
QĐ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện GCĐ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 - 30/08/2019

​ QĐ số 1337/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện GCĐ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030...

Xem thêm >>

Liên kết Liên kết