Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo tờ trình và nghị quyết trình HĐND huyện kỳ họp thứ 12

Trích yếu:Lấy ý kiến đóng góp dự thảo tờ trình và nghị quyết trình HĐND huyện kỳ họp thứ 12
Tóm tắt:

C

Đơn vị: HUYEN GO CONG DONG
Ngày bắt đầu: 27-05-2020 Ngày hết hạn: 28-05-2020

Liên kết Liên kết