Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Đóng góp dự thảo chương trình công tác năm 2020 của UBND huyện

Trích yếu:Đóng góp dự thảo chương trình công tác năm 2020 của UBND huyện
Tóm tắt:
Đơn vị: HUYEN GO CONG DONG
Ngày bắt đầu: 11-12-2019 Ngày hết hạn: 13-12-2019

Liên kết Liên kết