Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Lấy ý kiến đóng góp tờ trình và nghị quyết trình HĐND huyện kỳ họp thứ 10

Trích yếu:Thời gian lấy ý kiến tới ngày 06/11/2019
Tóm tắt:
Đơn vị: HUYEN GO CONG DONG
Ngày bắt đầu: 04-11-2019 Ngày hết hạn: 06-11-2019

Liên kết Liên kết