Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Lấy ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện QĐ 831-QĐ/TU

Trích yếu:Lấy ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện QĐ 831-QĐ/TU
Tóm tắt:

Lấy ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện QĐ 831-QĐ/TU

Thời gian lấy ý kiến tới ngày 31/10/2019


Đơn vị: HUYEN GO CONG DONG
Ngày bắt đầu: 30-10-2019 Ngày hết hạn: 31-10-2019

Liên kết Liên kết