Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Lấy ý kiến dự thảo báo cáo năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 của UBND huyện

Trích yếu:BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019
Tóm tắt:

BÁO CÁO:  Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019

Thời gian lấy ý kiến từ nay đến hết ngày 21/12/2018


Đơn vị: HUYEN GO CONG DONG
Ngày bắt đầu: 18-12-2018 Ngày hết hạn: 21-12-2018

Liên kết Liên kết