Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND huyện kỳ họp thứ 14.

Ngày bắt đầu 10-11-2020 Ngày hết hạn 13-11-2020

0
Tải về
(13-lượt)

Tải về
(13-lượt)

Tải về
(15-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

Ngày bắt đầu 09-11-2020 Ngày hết hạn 10-11-2020

0
Tải về
(10-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo kèm Nghị quyết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ngày bắt đầu 09-11-2020 Ngày hết hạn 11-11-2020

0
Tải về
(2-lượt)

Tải về
(4-lượt)

Tải về
(2-lượt)

Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND huyện kỳ họp thứ 14.

Ngày bắt đầu 04-11-2020 Ngày hết hạn 10-11-2020

0
Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo tờ trình và nghị quyết trình HĐND huyện kỳ họp thứ 12

Ngày bắt đầu 27-05-2020 Ngày hết hạn 28-05-2020

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Đóng góp dự thảo chương trình công tác năm 2020 của UBND huyện

Ngày bắt đầu 11-12-2019 Ngày hết hạn 13-12-2019

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Lấy ý kiến đóng góp tờ trình và nghị quyết trình HĐND huyện kỳ họp thứ 10

Ngày bắt đầu 04-11-2019 Ngày hết hạn 06-11-2019

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Lấy ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện QĐ 831-QĐ/TU

Ngày bắt đầu 30-10-2019 Ngày hết hạn 31-10-2019

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Lấy ý kiến dự thảo báo cáo năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 của UBND huyện

Ngày bắt đầu 18-12-2018 Ngày hết hạn 21-12-2018

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý

Liên kết Liên kết