Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và nghị quyết kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện GCĐ

Ngày bắt đầu 24-11-2021 Ngày hết hạn 26-11-2021

0
Tải về
(14-lượt)

Tải về
(14-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình phương án phân bổ dự toán thu, chi NS năm 2022.

Ngày bắt đầu 22-11-2021 Ngày hết hạn 25-11-2021

1
Tải về
(23-lượt)

Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo các tờ trình và dụw thảo Nghị quyết trình HĐND huyện kỳ họp cuối năm (kỳ họp 3)

Ngày bắt đầu 15-11-2021 Ngày hết hạn 17-11-2021

0
Tải về
(5-lượt)

Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạct phát triển KTXH năm 2022

Ngày bắt đầu 11-11-2021 Ngày hết hạn 13-11-2021

0
Tải về
(17-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình bổ sung dự toán trình HĐND huyện kỳ họp thứ 2 khóa XII

Ngày bắt đầu 14-06-2021 Ngày hết hạn 16-06-2021

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND huyện kỳ họp thứ 2

Ngày bắt đầu 14-06-2021 Ngày hết hạn 16-06-2021

0
Tải về
(4-lượt)

Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo KTXH-ANQP 6 tháng đầu năm 2021 trình HĐND huyện kỳ họp thứ 2 khóa XII

Ngày bắt đầu 04-06-2021 Ngày hết hạn 08-06-2021

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND huyện kỳ họp thứ 14.

Ngày bắt đầu 10-11-2020 Ngày hết hạn 13-11-2020

0
Tải về
(13-lượt)

Tải về
(13-lượt)

Tải về
(15-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo kèm Nghị quyết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ngày bắt đầu 09-11-2020 Ngày hết hạn 11-11-2020

0
Tải về
(2-lượt)

Tải về
(4-lượt)

Tải về
(2-lượt)

Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

Ngày bắt đầu 09-11-2020 Ngày hết hạn 10-11-2020

0
Tải về
(10-lượt)

Xem các góp ý

Liên kết Liên kết